Planningsproces kan veel beter

Planningsproces kan veel beter
  • 1 april 2015
  • Redactie

Door verstoringen als gevolg van problemen die planners dagelijks tegenkomen, zijn veel planners zoveel tijd kwijt aan communicatie en onderlinge afstemming dat ze weinig toekomen aan hun eigenlijke taak: het plannen zelf. Dat zorgt voor onvoorspelbaarheid in de verschillende processen. En dat kost geld.

In zijn proefschrift ‘Coordination in Planning en Scheduling’ doet Cees de Snoo organisatorische aanbevelingen voor de inrichting van het planningsproces. Hij baseert zich daarbij op vijf empirische studies naar hoe bedrijven met planning omgaan en welke problemen planners tegenkomen die de planning kunnen verstoren.
Daar komt nog bij, meent blogger Walther Ploos van Amstel op Logistiek.nl, dat de vraagstukken waarover planners zich moeten buigen, steeds complexer worden en dat ze zich vaak op incomplete informatie moeten baseren. Van een heldere, volmaakt rationele beslissing, ondersteund met mooie systemen zoals Oracle en SAP, is in de praktijk geen sprake. Hij pleit dan ook voor rust op de plannersvloer. Hoe deelt de planner zijn tijd in? Volgens Ploos van Amstel is er veel voor te zeggen de eerste twee uur van de dag geen mail en telefoon te beantwoorden, maar geconcentreerd aan de planning te werken. Als een planner alle interventies via de mail een voor een beantwoordt met het idee ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, dan is het dweilen met de kraan open. En hij vraagt zich af of er geen slimmigheid te bedenken is in het voorsorteren van die interventies.

Informatie combineren
De informatie uit traditionele informatiesystemen moet worden gecombineerd met informatie uit andere systemen, worden gefilterd en verrijkt om het nemen van beslissingen te ondersteunen. Omdat iedere planner anders beslist, moet informatie individueel worden gepresenteerd. Het woord hiervoor is "situational awareness", oftewel omgevingsbewustzijn. Elke medewerker heeft zijn eigen informatie nodig om zijn of haar situatie beter te kunnen beoordelen en dus beter te kunnen beslissen.

Plannen moet je leren
Volgens Ploos van Amstel moeten planners steeds beter gaan beslissen. Ook hier schiet de informatietechnologie te hulp. Moderne systemen bieden mogelijkheden voor directe feedback en daarmee mogelijkheden voor leren. Hoe goed was je laatste beslissing? Hoe goed is de beslissing die je nu op het punt staat te nemen en hoe had je een nog betere beslissing kunnen nemen? De systemen kunnen het je vertellen. Net als bij een computerspel. Je gaat dood of je gaat naar een volgend level. "Train as you fight" wordt de nieuwe norm.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link