‘Sommige apps zijn zó patiëntonvriendelijk’

‘Sommige apps zijn zó patiëntonvriendelijk’
  • 08 september 2015
  • Redactie

De term e-health verdwijnt en telezorg wordt integraal onderdeel van de zorg. Die verwachting spreekt Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Universiteit van Amsterdam, uit in de jongste uitgave van Computable. ‘Bij bankieren of het boeken van een vakantie is het vanzelfsprekend geworden dat die zaken via internet worden geregeld. In de zorg zal dat net zo gaan. Contacten zullen steeds vaker online plaatsvinden.’

Witkamp stelt dat 80 procent van de zorg die nu in het ziekenhuis plaatsheeft, routinematige handelingen betreft en vaak veel beter dicht bij de patiënt kunnen worden aangeboden. ‘Taken verschuiven naar de huisarts, een fysiopraktijk in de buurt of een lab in de woonplaats. Natuurlijk blijft zorg onder supervisie op afstand via internet van een medisch specialist staan, maar veel taken zullen niet meer in het ziekenhuis worden uitgevoerd’, verwacht hij. In circa driekwart van de gevallen van routinematige handelingen, zoals controles of het doorgeven van meetwaarden, kan het internet volgens hem uitkomst bieden.

Volle wachtkamer
De hoogleraar, die ook directeur is van digitale zorgverlener KSYOS, constateert intussen een toenemende behoefte van burgers aan selfservicetools om de vinger aan de pols te houden wat betreft hun gezondheid. Voor een snelle adoptie van apps op dit vlak is het naar zijn idee zaak ICT’ers hier nauw bij te betrekken. ‘ICT’ers moeten beter luisteren en kijken hoe artsen werken om ze beter van dienst te kunnen zijn en om het zorgproces te verbeteren. Ik sta soms te kijken hoe patiëntonvriendelijk sommige apps gemaakt zijn’, aldus Witkamp. Hij drukt ontwikkelaars en zorgverleners op het hart om beter te kijken naar de gebruiker/de patiënt, in plaats van naar de techniek.

Ondanks de vele kansen die technologie biedt om de zorg aan patiënten te verbeteren, is het zaak om alert te blijven. ‘Zeker zo belangrijk is om te monitoren hoe apps kunnen leiden tot toenemende onterechte zorgvragen door foute adviezen.’ Als voorbeeld noemt Witkamp een fout in apps voor het scannen op mogelijke huidkanker, waar bij elke moedervlek een verwijzing wordt geadviseerd. Gevolg hiervan is dat wachtkamers volstromen, zonder dat daar een reden voor is.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link