Schuddebuiken met de baas

Schuddebuiken met de baas
  • 13 november 2015
  • Redactie

33% van de werknemers lacht mee met de directeur om in het gevlij te komen, ook al vinden ze een grap niet leuk. Dat blijkt uit een actueel onderzoek van Tempo-Team naar lachen op de werkvloer onder 1.210 werknemers en 405 werkgevers. ‘Onderschat niet het belang van sfeer en humor in een organisatie.’

Hierbij de voornaamste uitkomsten:
- 84 procent van de werknemers vindt humor op de werkvloer ‘heel belangrijk’. Humor zou zorgen voor een betere sfeer, minder stress en een motiverende bedrijfscultuur. Bij werkgevers ligt dit percentage met 60% wat lager;
- 25% van de ondervraagde directeuren ziet humor als tijdverlies. Eén op de drie werknemers vreest ook dat humor voor leidinggevenden ‘onwenselijk’ is;
- Een kwart van de werknemers stelt dat mensen die vaker lachen, harder werken;
- 55% van alle respondenten vindt dat de werkdruk door de jaren heen is toegenomen. Voor meer dan een derde (35%) gaat die hoge werkdruk gepaard met minder plezier in het werk. Humor zou een stressverlagend effect kunnen hebben.
 
‘Het is belangrijk oog te houden voor een goede teamsamenstelling binnen de organisatie. Door personeel aan te nemen dat goed bij de bedrijfscultuur past, bevorder je de goede werksfeer’, merkt Joost Heeroma, woordvoerder Tempo-Team, op. Ook een meer gelijke verdeling van werkdruk en verantwoordelijk is volgens hem raadzaam. ‘Door de veranderende arbeidsmarkt wordt het belang van sfeer en humor nogal eens onderschat. Juist door aandacht te schenken aan teamvorming zorg je voor een succesvolle organisatie.’

comments powered by Disqus