‘Holistische kijk cruciaal voor succes digitale transformatie’

‘Holistische kijk cruciaal voor succes digitale transformatie’
 • 12 april 2016
 • Redactie

Hoewel digitalisering van de keten onder meer kan zorgen voor een klantenserviceverbetering en een verhoogde efficiency, is het gewenste niveau op het vlak van de digitale transformatie nog lang niet bereikt. Dat kan worden geconcludeerd uit het onderzoek ‘The Current and Future State of Digital Supply Chain Transformation’, dat recent is uitgevoerd door Capgemini Consulting en Infor-onderdeel GT Nexus.

Hierbij de voornaamste uitkomsten:

 • 75% procent van de respondenten noemt digitale transformatie van de keten ‘belangrijk’ en voor 50% is dat ‘heel belangrijk’ is;
 • 70% is formeel begonnen met het digitaal transformeren van de toeleveringsketen;
 • Meer dan dertig procent van de ondervraagde leidinggevenden zegt ‘ontevreden’ te zijn met de progressie tot nu toe, terwijl vijf procent ‘zeer tevreden’ is;
 • Supply chain visibility platforms/ tools (94%), big data analytics (90%), simulatietools (81%) en cloud (80%) worden gezien als de belangrijkste instrumenten voor het realiseren van de digitale transformatie van de toeleveringsketen;
 • 48% van de ondervraagden geeft toe dat meer traditionele contactkanalen als telefoon, fax en e-mail nog steeds dominant zijn in de interactie met ketenpartners;
 • Op dit moment zegt vijftien procent van de respondenten dat de meerderheid van de data uit de volledige keten toegankelijk is voor hun organisatie. In vijf jaar tijd wordt dit naar verwachting 54%;
 • Nog geen kwart geeft nu aan dat de meerderheid van de data uit de volledige keten wordt geanalyseerd en gebruikt bij het nemen van beslissingen. In vijf jaar tijd zal dit stijgen naar 68%;
 • 95% verwacht dat over vijf jaar meer processen in samenwerking met toeleveranciers geautomatiseerd zullen zijn en nagenoeg een zelfde hoeveelheid verwacht tegen die tijd meer real-time statusupdates te ontvangen uit de toeleveringsketen.

De onderzoekers noemen onder meer kostenreductie in de logistiek, inventaris en onderhoud, verbetering van de klantenservice en hogere overall systeemefficiëntie als verwachte voordelen van digitalisering van de keten. Nog belangrijker misschien is een ‘drastisch’ verhoogde agility van de organisatie, stellen ze, want die flexibiliteit helpt om beter in te spelen op onverwachte veranderingen in de keten.

Sprintje trekken
‘Driekwart van de respondenten zegt dat digitale transformatie van de toeleveringsketen belangrijk is, maar constateert ook dat er nog een grote discrepantie is tussen waar bedrijven nu staan en waar zij verwachten te staan over vijf jaar’, merkt Mathieu Dougados, senior vice president bij Capgemini Consulting op. ‘Transformatie-initiatieven binnen de vier muren van de enterprise zorgen voor flinke uitdagingen. Maar in de huidige geglobaliseerde en geoutsourcete wereld kan digitale transformatie alleen succesvol zijn als bedrijven dit benaderen met een holistische kijk op hun hele waardeketen. Die waardeketen kan bestaan uit honderden partners. Dus verbinding tussen partners, toegang tot elkaars data en het gebruik van netwerkbrede analytics worden de belangrijkste focusgebieden.’ Zijn collega bij GT Nexus, Kurt Cavano (Chief Strategy Officer), deelt die visie. Positief vindt hij dat producenten en retailbedrijven een helder beeld hebben van waar ze naartoe willen en welke digitale technologieën daar een rol in zullen spelen de komende vijf jaar. ‘Maar het wordt een flinke sprint, gezien de huidige afhankelijkheid van verouderde, analoge technologie zoals de telefoon, fax en e-mail om samen te werken met ketenpartners en om acties uit te voeren. Ondertussen zijn de risico’s op verstoring van de keten groot. Dit kan bedrijven duur komen te staan.’

In totaal zijn 337 leidinggevenden van enkele van de grootste, internationaal opererende producenten en retailers in Europa en Noord-Amerika ondervraagd. Download hier het volledige rapport.

comments powered by Disqus
 • Deel dit artikel
 • Reacties
 • Link