Nationale Politie bestrijdt langdurig verzuim via social media

Nationale Politie bestrijdt langdurig verzuim via social media
  • 12 april 2016
  • Redactie

De Nationale Politie gaat social media inzetten om collega’s die al langere tijd ziek thuis zitten in contact te houden met hun collega’s. Het huidige ziekteverzuimpercentage van het korps ligt rond de 7% , terwijl het landelijke gemiddelde in Nederland 3,8% is.

Vanuit de gedachte dat zieke collega’s eenvoudiger kunnen re-integreren als zij niet eerst geïsoleerd zijn geraakt, is de Nationale Politie een pilot gestart met het HR-platform van Scribe Communities. Circa vijftien zieke collega’s worden inmiddels binnen social communities verbonden met hun (vroegere) directe collega’s. Het bevorderen van persoonlijk contact, naast het digitale contact, staat daarbij centraal. Via de zogeheten Connect Community kunnen deelnemers werkgerelateerde berichten plaatsten, maar ook zaken over hun leven buiten de werkomgeving delen.

Scribe wil de aanpak van verzuim in Nederland een positieve impuls geven. Bij langdurig verzuim ligt de nadruk nationaal vaak nog teveel op een formeel traject met termijnen en toetsingen welke zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarbij staan deskundigen zoals artsen en HR-adviseurs centraal. Dit formele traject is volgens de betreffende communicatiespecialist noodzakelijk, maar niet voldoende. Van belang is vooral om beide partijen (zieke en niet-zieke collega’s) een rol te geven bij het onderhouden van zinvol contact. ‘Van Poortwachter naar Deuropener’, aldus de betreffende organisatie.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link