Beleidsregels zieke werknemers gepubliceerd

Beleidsregels zieke werknemers gepubliceerd
  • 2 mei 2016
  • Redactie

Welke gezondheidsgegevens van werknemers mogen werkgevers verwerken? Dat staat beschreven in de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gepubliceerd.

De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. De beschreven normen vormen het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens als zij onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt.

Privacy
Zodra werknemers ziek worden wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. De beleidsregels gaan in op de verschillende fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedure, de ziekmelding en de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Voor werkgevers is het wettelijk niet toegestaan om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wél mogen werkgevers aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.

Lees in deze editie van de rubriek Binden & boeien - ‘Caren met CAR’ - wat je als werkgever zoal kunt doen voor de re-integratie van werknemers.

comments powered by Disqus