'Maak werk van werkdruk'

'Maak werk van werkdruk'
  • 06 juli 2016
  • Redactie

De Inspectie SZW dringt aan op een effectievere aanpak van de werkdruk. Hiertoe heeft de overheidsinstelling - voorheen Arbeidsinspectie - een online ‘zelfinspectietool’ gelanceerd waarmee werkgevers kunnen checken of ze hun werknemers voldoende beschermen tegen werkstress.

Onderzoek door TNO van november 2015 tot maart dit jaar bij ruim tachtig organisaties in Nederland leerde de Inspectie SZW onder meer dat 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress (vooral door werkdruk). ‘Dat zijn 7.555.000 werkdagen of bijna 21.000 fte en kost werkgevers jaarlijks €1,8 miljard’, meldt de Inspectie SZW. Mogelijke gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting zijn psychische klachten, overspannenheid en burn-out, maar bijvoorbeeld ook vermoeidheid, concentratieproblemen, hartklachten of klachten van het bewegingsapparaat. Uit de resultaten blijkt verder dat bij tweederde van de geïnspecteerde organisaties 102 overtredingen zijn geconstateerd. Ongeveer driekwart van de overtredingen had te maken met de aanpak van werkdruk. Andere ‘vergrijpen’ waren lange arbeidstijden, het ontbreken van voorlichting over agressie, de beoordeling van fysieke belasting en een onveilige werkplek.

Met de nieuwe Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag kunnen werkgevers nu zelf checken of zij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van werkdruk, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld. Aan het eind van de check krijgen zij een terugkoppeling.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link