Top 10 AI-technologieën

Top 10 AI-technologieën
 • 24 januari 2017
 • Redactie

Wat zijn momenteel de technologieën die er toe doen op het terrein van kunstmatige intelligentie? Op basis van Forbes’ TechRadar-rapport over artificial intelligence stelde technologiespecialist Gil Press de volgende lijst samen.

 • Natural Language Generation - Tekstproductie afkomstig uit computerdata. Wordt op dit moment toegepast ten behoeve van customer service en het samenvatten van business intelligence inzichten.
 • Spraakherkenning - Menselijke spraak kopiëren en transformeren in een format geschikt voor computerapplicaties. Onder meer interactieve spraakherkenningsystemen en mobiele apps zijn hier momenteel mee uitgerust.
 • Virtuele agents - Denk aan eenvoudige chatbots tot aan meer geavanceerde systemen die de interactie met mensen kunnen aangaan. Geschikt voor klantsupport en als ‘smart home’ manager.
 • Machine learning platformen - Verschaffing van algoritmes, API’s, ontwikkel- en trainingtoolkits, et cetera. Momenteel toegepast in een brede reeks van bedrijfsapplicaties.
 • AI-geoptimaliseerde hardware - Graphics processing units (GPU) die speciaal ontworpen zijn voor artificial intelligence taken. Primair onderscheidend in deep learning applicaties op dit moment.
 • Besluitmanagement - Engines die regels en logica invoeren in AI-systemen en die worden ingezet voor trainingsdoeleinden, onderhoud en aanpassingen.
 • Deep learning platformen - Een speciaal type van machine learning, vooral toegepast in classificatie-apps die worden ondersteund door zeer grote sets aan data.
 • Biometrics - Maakt meer natuurlijke interacties tussen mensen en machines mogelijk, inclusief herkenningsmechanismen voor beeld, aanraking, spraak en lichaamstaal. Met name gebruikt voor marktonderzoek.
 • Robotic Process Automation - Inzet van scripts en andere methoden voor het automatiseren van menselijke acties ter ondersteuning van efficiënte businessprocessen. Grotendeels toegepast als de uitvoering van taken of processen te duur of inefficiënt zijn voor mensen.
 • Tekstanalyse en NLP - Natural language processing gebruikt en support tekstanalyse door het begrijpen van zinsbouw en betekenis, sentiment en intentie door middel van statistische en machine learning methodes. Voornamelijk ingezet voor fraudedetectie en -beveiliging, automatische assistenten en data mining.
   
 • comments powered by Disqus