Nieuwe universitaire minor Data Science in Amsterdam

Nieuwe universitaire minor Data Science in Amsterdam
  • 20 juli 2017
  • Redactie

De Amsterdam School of Data Science, een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam, start na de zomer met een minor Data Science. De onderwijsinstellingen hopen hun studenten hiermee een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te bieden.

‘Onze visie is dat studenten niet meer zonder data science-kennis kunnen. Dit geldt niet alleen voor bètastudenten, maar juist ook voor studenten uit andere disciplines. Daarom biedt de Amsterdam School of Data Science vanaf komend studiejaar de minor Data Science aan voor alle universitaire bachelorstudenten in Nederland’, aldus opleidingsdirecteur Marc Salomon.

Volgens de opleiding is affiniteit met computers en statistiek wel een vereiste voor deelname aan het Engelstalige minorprogramma dat een half jaar duurt. ‘Bij data science gaat het om het ontdekken van verborgen patronen, gebruikmakend van computers, hersenkracht en de stortvloed aan data’, vervolgt Salomon.

Ethiek en privacy
‘Tijdens de minor leren de studenten hoe zij statistiek toepassen op grote datasets, computers programmeren, en data verzamelen, opslaan en ontsluiten. Bovendien leren ze machine learning-algoritmiek gebruiken en data visualiseren, waarbij ze tegelijkertijd oog houden voor de ethische en privacy-aspecten. Aan het einde van de minor kunnen studenten zelfstandig een Data Science-project uitvoeren.'

‘De vraag op de arbeidsmarkt naar mensen met deskundigheid op het terrein van data science is enorm’, zegt Evangelos Kanoulas, programmadirecteur van de masteropleiding Information Studies, een van de masters die studenten na afronding van de minor kunnen kiezen als vervolgopleiding. ‘Vrijwel dagelijks worden we door bedrijfsleven en overheid benaderd met de vraag naar talentvolle studenten met kennis van data science.’

In december vorig jaar opende een vergelijkbaar opleidings- en onderzoeksinstituut in ’s-Hertogenbosch. Dit samenwerkingsverband Responsible Data Science is een initiatief van onder meer Tilburg University en de TU Eindhoven.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link