Zorginstelling Philadelphia gaat digitalisering versnellen

Zorginstelling Philadelphia gaat digitalisering versnellen
  • 6 oktober 2017
  • Redactie

Zorginstelling Philadelphia, gespecialiseerd in het helpen van mensen met een verstandelijke beperking, gaat sneller digitaliseren in samenwerking met IT-bedrijf Cisco binnen het programma Digitale Versnelling Nederland, dat voor Nederland cruciale sectoren helpt digitaal te versnellen. Volgens de organisatie kan de samenwerking een betere leefomgeving bieden voor mensen met een beperking en zorgverleners ontlasten.

Technologie kan de kwaliteit van leven, vrijheidsbeleving en zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking sterk vergroten, stelt Philadelphia. Daarom vindt de organisatie het erg belangrijk om op tijd in te springen op technologische ontwikkelingen in de zorg. De innovaties worden op maat ontwikkeld voor hun specifieke cliëntgroepen. Het uitgangspunt daarbij is dat de technologie veilig is, gemakkelijk in gebruik en de huidige zorg ondersteunt en aanvult.

E-health
Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Philadelphia, stelt: ‘De veiligheid, snelheid en schaalbaarheid van onze infrastructuur maakt het mogelijk dat wij klaar zijn voor nieuwe toepassingen van e-health, domotica en zorgverlening op afstand en met digitale hulpmiddelen. We gebruiken al veel innovaties om te kijken wat er echt werkt, hoe het cliënten helpt en medewerkers mogelijk ontlast. Daarnaast is het van belang dat de zorgmedewerkers begrijpen hoe je deze digitale toepassingen optimaal gebruikt. Wij kijken er naar uit dat we samen met Cisco de (digitale) barrières zoveel mogelijk gaan opheffen en zorgmedewerkers ondersteunen in het omarmen van de juiste innovaties.’

De organisatie heeft een aantal kernpunten opgesteld om digitalisering in de zorg te versnellen:

1. Medewerkers meenemen in digitalisering
Philadelphia wil graag sneller mee met digitale ontwikkelingen en daarom is er ook behoefte om medewerkers goed voor te bereiden op de digitalisering. Meer kennis en vertrouwdheid met digitalisering draagt bij aan snellere adoptie van de innovaties. Wij starten zodoende samen een educatietraject om zo veel mogelijk medewerkers digitale kennis en vaardigheden bij te brengen. Op termijn worden deze trainingen gedeeld met andere zorginstellingen.

2. Betere zorgprocessen dankzij data-analyse
Sensoren en IoT-apparaten genereren zeer veel data die gecombineerd kunnen worden met andere data van ons. Cisco ontwikkelt daarom een dataplatform (op basis van Cisco Kinetic) dat deze data efficiënt en veilig samenbrengt en analyses beter mogelijk maakt. De inzichten die dat oplevert dragen naar verwachting aanzienlijk bij aan verbeteringen van de zorgprocessen.

3. Innovatie ook beschikbaar voor andere zorginstellingen
De bedrijven werken ook samen om de innovaties uit de ‘Living Labs’ beter op de bestaande toepassingen aan te sluiten. Dit met bijzondere aandacht voor privacy en security. Ook deze opgeschaalde innovaties zullen naar verwachting beschikbaar komen voor andere zorginstellingen.

Van sociale robots tot slimme GPS toepassingen voor dwalende mensen
Voorbeelden van innovaties binnen Philadelphia zijn slim incontinentiemateriaal dat met een sensor detecteert of er verschoond moet worden, DigiContact voor 24/7 videocontact met cliënten, de sociale robot Pepper - Phi en Slimme Nachtzorg waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren (deur, camera met beweegsensor). Er wordt ook getest met gezichtsherkenning door robots en GPS in de hak van de schoen van dwalende mensen. Maar ook hoe ander (slim) licht erbij kan helpen dat cliënten overdag actiever zijn en ‘s nachts beter slapen. Hopelijk gaan ze ook minder onbegrepen gedrag vertonen. De zorginstelling gaat zorgvuldig om met de invoering van digitale innovaties: brede discussie met medewerkers, cliënten, hun familie en belangenbehartigers van cliënten over wat kan en wat niet. Na een zorgvuldige afweging wordt de (digitale) oplossing die het beste past ingevoerd.

comments powered by Disqus