Nieuwe cao contactcenters goedgekeurd door werknemers

Nieuwe cao contactcenters goedgekeurd door werknemers
  • 1 november 2017
  • Redactie

De klantcontactsector heeft na vijf jaar een nieuwe cao. 75 procent van de medewerkers in de betrokken contactcenters heeft voor het onlangs gesloten principeakkoord gestemd, waardoor de cao vandaag meteen in werking treedt. Vakorganisatie en mede-onderhandelaar Qlix is ‘verheugd’ over de uitkomst.

‘We zien er naar uit om met de leden en het cao-panel verder te bouwen aan de arbeidsvoorwaarden in de sector’, zegt Qlix-voorzitter Ton Riebel in een reactie tegen CustomerFirst. ‘Deze cao is dan ook niet een eindpunt, maar een beginpunt voor nog betere voorwaarden in de toekomst.’ Volgens Riebel hebben in totaal 1.500 medewerkers van de betrokken facilitaire contactcenters hun stem uit kunnen brengen.

Klankbordgroep
De onderhandelingen voor een nieuwe cao zaten jarenlang in het slop, maar kwamen weer op gang nadat Qlix de enig overgebleven onderhandelaar aan de werknemerskant werd. Via een klankbordgroep kregen ook de medewerkers die niet bij een vakbond zijn aangesloten een stem in het proces. Op 12 oktober sloten de partijen een principeakkoord, waarover de medewerkers tot en met 30 oktober hun mening konden geven.

Volgens de vakorganisatie heeft de nieuwe cao veel voordelen voor de branche: ‘De aanvangs- en eindsalarissen in de diverse schalen stijgen. Met name van het stijgen van het aanvangssalaris zullen veel medewerkers profiteren. Ook zijn er goede afspraken gemaakt over tijdig opstellen van roosters, een mogelijke blijfbonus voor medewerkers in 2018, het verplicht werken met beschikbaarheidsregelingen en compensatie voor het nog ontbreken van een pensioenregeling.’

Beter imago
Ook biedt de overeenkomst toekomstperspectief, stelt Riebel. ‘Het is een cao waarmee we een basis leggen om de sector een beter imago in de (arbeids)markt te geven. De komende jaren willen we groeien naar een innovatief en bij de branche en haar medewerkers aansluitend arbeidsvoorwaarden- en arbeidsverhoudingenbeleid, waarmee je je kan meten met andere sectoren.’

‘Daarbij moeten we niet alleen een beroep doen op de werkgevers binnen de sector, maar ook op de opdrachtgevers in de sector. Het lijkt wel of klantencontact een sluitstuk op de begroting is bij opdrachtgevers. Daarom zou het goed zijn als we in de toekomst tot een AVV-cao kunnen komen, zodat er in ieder geval geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden meer zal zijn. Dat is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren’, besluit Riebel.

comments powered by Disqus