Principeakkoord cao contactcenters bereikt

Principeakkoord cao contactcenters bereikt
  • 18 oktober 2017
  • Redactie

De Werkgeversvereniging voor Facilitaire Contactcenters (WFC) en vakorganisatie Qlix hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Daarmee is voorlopig een einde gekomen aan jarenlange onderhandelingen. De komende weken kunnen de betrokken medewerkers van de contactcenters zich uitspreken over het akkoord.

Sinds het aflopen van de vorige cao in 2012 verliepen de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden uiterst traag door verdeeldheid tussen de werkgevers en de vakbonden. In juli 2015 werd het proces zelfs stilgelegd omdat de bonden volgens de WFC ‘een buitenproportioneel eisenpakket’ zouden hebben neergelegd.

Breed draagvlak
Nadat vakorganisatie Qlix de enig overgebleven onderhandelaar aan de werknemerskant werd, kwam er voorzichtig beweging in de onderhandelingen, zo stelt Erwin Mekking desgevraagd tegenover CustomerFirst. Hij is vanuit zijn rol als HR-directeur van Webhelp lid van de onderhandelingsdelegatie. Hiervan maken ook de facilitaire contactcenters Call-It, Cendris, Conduent, IPG Nederland, Sitel en Teleperformance deel uit. ‘Qlix ging zelfstandig met ons in gesprek op basis van een breed draagvlak. Via een klankbordgroep zijn nu alle werknemers vertegenwoordigd, niet slechts het beperkte aantal mensen dat bij een vakbond is aangesloten.’ (...) ‘Deze cao geeft helderheid: samen bewaken we een fatsoenlijke beloning en arbeidsvoorwaarden in de branche. Als werknemer kun je op ons rekenen en dat wordt op deze manier ook duidelijk voor de buitenwereld.’

Stemming
Mekking benadrukt dat het om een principeakkoord gaat. ‘Dit zijn de hoofdlijnen van hoe de cao gaat worden ingevuld. Het akkoord staat bovendien open voor evaluatie.’ Tot maandag 30 oktober 19.00 uur hebben alle medewerkers in de betrokken contactcenters de mogelijkheid zich online over de tekst uit te spreken. Bij een duidelijke ‘ja’ treedt de cao op 1 november in werking, bij een ‘nee’ moet er verder onderhandeld worden.

‘We geven geen stemadvies, maar faciliteren Qlix wel in het stemproces,’ zegt Mekking. ‘We hopen dat zo veel mogelijk mensen gaan stemmen. Daarom hebben we bij Webhelp onze mensen ingelicht via intranet-achtige communicatie.’ Over de verwachte opkomst binnen zijn bedrijf zegt hij: ‘Doorgaans stemt hier 40 procent bij OR-verkiezingen, dus ik verwacht nu ongeveer hetzelfde percentage.’

Extra loonniveau
In het akkoord staat dat het loongebouw wordt uitgebreid met een extra niveau (6). Binnen het loongebouw wordt verder niet meer uitgegaan van zogenaamde ‘tredes’ maar van een minimum/maximum-bandbreedte. Tevens worden roosters minimaal twee weken voor aanvang van een bepaalde dienst beschikbaar gesteld aan de agents en moet per project een beschikbaarheidsregeling moet worden opgesteld om medewerkers meer duidelijkheid te geven over de afbakening van hun beschikbaarheden.

Overige afspraken gaan onder meer over opleidingsmogelijkheden, functiewaardering, contractbeleid en de opbouw bovenwettelijke vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid. ‘Het gaat om een basis-cao, die in ieder geval geldt voor de medewerkers van de aangesloten organisaties. Uiteraard staat het de bedrijven vrij om naar eigen inzicht deze basis uit te breiden in het voordeel van de medewerkers’, stelt Mekking.
comments powered by Disqus