Randstad en Tempo-Team nemen maatregelen tegen discriminatie

Randstad en Tempo-Team nemen maatregelen tegen discriminatie
  • 31 January 2018
  • Redactie

Zowel Randstad als diens dochteronderneming Tempo-Team treffen maatregelen om discriminatie tegen te gaan. Dit naar aanleiding van een aantijging van televisieprogramma TROS Radar.

Middels eigen onderzoek bracht TROS Radar aan het licht dat sommige uitzendbureaus positief reageerden op verzoeken van opdrachtgevers om kandidaten te selecteren op basis van afkomst. Tempo-Team en Randstad reageren beiden met maatregelen. Randstad zegt over de aantijging dat het discriminatie regelmatig intern onder de aandacht brengt via de verplichte online leeromgeving. ‘Al deze kennis is helaas niet altijd toereikend om discriminatie in de dagelijkse praktijk tegen te gaan.’

Initiatieven
Randstad zegt discriminatie tegen te willen gaan om in het vervolg deze verzoeken resoluut te weigeren en te onderstrepen dat deze weigeringen intern altijd worden gesteund. Tempo-Team op zijn beurt stelde een aantal actiepunten op om discriminatie in de nabije toekomst tegen te gaan. Zo gaan teamleiders vanaf nu maandelijks gesprekken aan met medewerkers over het belang van een inclusieve arbeidsmarkt, worden er zogeheten mystery shoppers ingezet om herhaling in de toekomst te voorkomen en intensiveert het bureau diverse opleidingen om situaties waarin mogelijk sprake is van discriminatie beter te kunnen inschatten.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link