VCP: Investeer in menselijk kapitaal

VCP: Investeer in menselijk kapitaal
  • 05 maart 2018
  • Redactie

Naast technologische innovatie, moet er ook in sociale innovatie en in mensen worden geïnvesteerd. Daarvoor pleit de Vakcentrale voor Professionals (VCP), in reactie op de bekendmaking van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) om € 75 miljoen beschikbaar te stellen voor innovatie.

VCP-voorzitter Nic van Holstein is van mening dat de Rijksoverheid een voortrekkersrol kan vervullen door met name te investeren in kennis en kunde van werknemers. ‘Er liggen grote uitdagingen in het toepassen van nieuwe technologie op de werkvloer. Werk verandert en mensen moeten daarop kunnen inspelen’, meent hij. In zijn optiek zou de Rijksoverheid moeten stimuleren om beschikbare middelen te investeren in menselijk kapitaal. ‘Je zou ook kunnen denken aan een soort fonds, ondersteund met een brede human capital-agenda.’

KI
Voor de vakcentrale is het verder van groot belang dat Nederland leert omgaan met de gevolgen van kunstmatige intelligentie. ‘Kunstmatige intelligentie heeft steeds meer impact op de samenleving, en dus ook op de professional van de toekomst. Het gaat ook om andere werkwijzen en processen binnen en tussen organisaties, om mensen en sociale inclusie. De gevolgen strekken zich dus uit tot alle haarvaten van de werkvloer. Werknemers moeten daarom vroegtijdig worden meegenomen in veranderingen. Zorg er voor dat mensen leren samenwerken met machines die zelf kunnen denken. Mens en machine moeten elkaar leren aanvullen.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link