DDMA niet ontstelt over AVG-achterstand

DDMA niet ontstelt over AVG-achterstand
  • 16 mei 2018
  • Redactie

Uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de AVG Status Check, waar DDMA 1.239 organisaties voor ondervroeg, blijkt dat 62 procent van de bedrijven nog niet beschikt over een intern pricacybeleid. ‘De wetgeving is niet altijd even gemakkelijk te interpreteren – wij zijn dan ook niet verbaasd dat organisaties nog niet klaar zijn.’

De branchevereniging schrijft dat slechts 21 procent van de ondervraagde bedrijven het privacybeleid actief uitdraagt. Dit is volgens DDMA opmerkelijk, aangezien privacybewust werken een cultuurverandering in de organisatie vereist, waarbij interne communicatie van wezenlijk belang is. DDMA-directeur Diana Janssen adviseert: ‘Onze boodschap aan die organisaties: laat je hierdoor niet verlammen. Het is immers jouw verantwoordelijkheid en gaat over de relatie met de klant. Mocht je er niet uitkomen, zoek dan advies van objectieve instanties die je kunnen helpen.’

Beveiligingsbeleid met beleid
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat niet veel bedrijven open communiceren over hun privacy statement richting hun klanten: 14 procent van de respondenten heeft een dergelijk statement – 34 procent geeft aan hier nog niet aan begonnen te zijn. Daarentegen heeft bijna de helft (49 procent) van de bedrijven een beveiligingsbeleid of werkt hieraan. Een derde van de respondenten uit hier nog mee te moeten starten.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link