Online reputatie doorslaggevend voor oudere sollicitant

Online reputatie doorslaggevend voor oudere sollicitant
  • 8 juni 2018
  • Redactie

Sollicitanten van 55 jaar en ouder hechten meer waarde aan de online reputatie van een bedrijf dan werkzoekenden tot 24 jaar. 62 procent van de ondervraagde ouderen zijn wantrouwend naar een organisatie die online slecht bekendstaat, tegenover 36 procent van de jongeren.

Van de ondervraagde oudere sollicitanten zegt 32 procent niet te willen solliciteren bij een organisatie met een slechte online reputatie. Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed, die onderzoek deed naar de hoogste prioriteiten van werkenden per leeftijdscategorie. Daarvoor interviewde het bedrijf ruim 500 werkenden in Nederland.

Bedrijfscultuur
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat 33 procent van de werknemers van boven de 55 jaar waarde hechten aan de cultuur binnen het bedrijf waar ze solliciteren. Jongeren tot 24 jaar vinden dit significant belangrijker: meer dan de helft van deze groep werkzoekenden vindt dit cruciaal in een potentiële werkgever.

Daarbij hechten jongeren volgens het onderzoek veel waarde aan online informatie: wanneer er geen informatie beschikbaar is over de reputatie van het bedrijf, zou bijna tweederde van de respondenten niet solliciteren bij het betreffende bedrijf. 81 procent van de jongeren ervaart in dit geval een gebrek aan vertrouwen in de potentiële werkgever, tegenover een algemeen gemiddelde van 41 procent.

comments powered by Disqus