Aanpassingsvermogen cruciaal voor werkbeleving

Aanpassingsvermogen cruciaal voor werkbeleving
  • 10 juli 2018
  • Redactie

Medewerkers die flexibel zijn, hebben positief effect op de werknemerstevredenheid, nemen meer initiatief en zijn betrokken bij het bedrijf. Bedrijven die het aanpassingsvermogen van medewerkers stimuleren, hebben een grotere kans om te overleven.

Dat blijkt uit onderzoek van Flycatcher, een onderzoeksbureau dat is ontstaan uit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met organisatie-expert Joris van Ruysseveldt onder duizend Nederlandse werknemers. Volgens de onderzoekers is het van belang dat medewerkers worden gestimuleerd in het ontwikkelen van hun aanpassingsvermogen, zodat een organisatie in zijn geheel flexibel en wendbaar wordt.

Leren = weten
Het onderzoek leert dat bedrijven zelf maatregelen kunnen nemen om het aanpassingsvermogen van werknemers te vergroten: een leerzame werkervaring is hier key. Wanneer er ruimte op de werkplek wordt vrijgemaakt om van collega’s te leren en werknemers gebruik kunnen maken van opleidingsprogramma’s, vergroot dit het aanpassingsvermogen. Daarnaast speelt onderlinge samenwerking ook een grote rol voor zowel de werkbeleving als de persoonlijke ontplooiing van werknemers.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link