Data vormt risicofactor voor medewerkersvertrouwen

Data vormt risicofactor voor medewerkersvertrouwen
  • 23 January 2019
  • Redactie

Circa de helft van de medewerkers (52%) vindt dat het gebruik van nieuwe bronnen voor data een risico vormt voor het medewerkersvertrouwen. Een derde van de door Accenture ondervraagde leidinggevenden zegt minder te investeren in het verzamelen van data wegens de privacygevoeligheid bij medewerkers.

Uit het Accenture Strategy-rapport ‘Decoding Organizational DNA’ blijkt dat 62 procent van de leidinggevenden nieuwe technologieën gebruikt om data van werknemers te verzamelen. Doel hiervoor is de arbeidsproductiviteit, samenwerkingsvormen, werknemersveiligheid en -welzijn in kaart te brengen. Desalniettemin zegt slechts een derde van deze respondentengroep er vertrouwen in te hebben dat de data weloverwogen wordt gebruikt.

Verantwoordelijk leiderschap
6 op de 10 van de ondervraagde medewerkers zegt dat recente geluiden rondom datamisbruik aanleiding zijn voor een gevoel van onveiligheid omtrent datadeling. Mochten organisaties het vertrouwen van medewerkers willen opbouwen, dan moeten ze verantwoorde datastrategieën voor personeelsdata implementeren. Dat stelt het bureau vast op basis van onderzoek onder 1.400 leidinggevenden en 10.000 medewerkers wereldwijd. ‘In een tijdperk waarin bedrijven beschikbare personeelsdata gebruiken om meer waarde te creëren, is verantwoordelijk leiderschap de sleutel voor het bouwen aan vertrouwen van medewerkers’, stelt Irene Gaasbeek (managing director bij Accenture Nederland) vast.

Omzetgroei dankzij vertrouwen
Volgens het organisatieadviesbureau staat er in het bedrijfsleven $ 3,1 miljard op het spel – afhankelijk van de mate van medewerkersvertrouwen dat wordt beïnvloed door dataverwerking. Het organisatieadviesbureau zegt dat een verantwoorde strategie kan leiden tot een omzetgroei tot 12,5 procent hoger dan bedrijven die hier niet naar omkijken.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link