Patiëntveiligheid vereist uniforme data-uitwisseling

Patiëntveiligheid vereist uniforme data-uitwisseling
  • 3 januari 2019
  • Redactie

Zorginstellingen worden dit jaar geleidelijk verplicht een uniform datasysteem te gebruiken voor de uitwisseling van patiëntgegevens. Een goede informatie-uitwisseling is volgens minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, in het belang van de patiënt.

‘Als de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten voorkomen worden en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt. In het belang van de patiëntveiligheid is het daarom belangrijk dat digitaal het nieuwe normaal gaat worden.’ De minister pleit voor een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling, aangezien onderlinge samenwerking op dit punt in de zorg is gebaseerd op de vrijwilligheid van zorgverleners.

Plan van aanpak
Volgens de minister gaan zorgverleners afspraken maken om op een uniforme wijze medische gegevens vast te leggen. Op dit moment ziet Bruins dat het bijvoorbeeld vaak voorkomt dat een huisarts gegevens anders registreert dan een fysiotherapeut, met sporadische fouten als gevolg. Om de gegevensuitwisseling in de zorg te digitaliseren heeft het kabinet € 400 miljoen uitgetrokken. Daarnaast heeft het ministerie van VWS tot 1 april 2019 te tijd om met alle betrokkenen in de zorg een apart plan van aanpak op te stellen voor stapsgewijze digitalisering.

comments powered by Disqus