1/10 Nederlanders vindt werkomgeving deprimerend

1/10 Nederlanders vindt werkomgeving deprimerend
  • 22 februari 2019
  • Redactie

Nederlandse kantoormedewerkers zijn niet altijd even positief over hun werkomgeving: 11% beschouwt de kantooratmosfeer als demotiverend. 9% van de 7.000 respondenten zegt in een deprimerende omgeving te werken.

Recent Europees onderzoek door Staples onder 7.000 werknemers leert dat circa de helft van de kantoormedewerkers trots is op de werkomgeving. Eén op de vijf respondenten liegt volgens de onderzoekers over zijn of haar baan. Circa 80% van de medewerkers maakt graag indruk op bezoekers en klanten - desalniettemin regelt een kwart van hen een bezoek buiten de kantooromgeving.
De onderzoekers lichten het voordeel van een prettige werkomgeving toe: driekwart van de ondervraagde medewerkers stelt dat een dergelijke atmosfeer bijdraagt aan trouw jegens de werkgever.

Kantoorfrustraties
Uit eerder onderzoek onder kantoormedewerkers bleek dat er veel gekampt wordt met frustraties op de werkvloer: 90% van de ondervraagde Nederlanders vindt dat er te weinig aandacht is voor het welzijn op het werk. Een even hoog percentage aan respondenten gaf aan voldoening te willen vinden in zijn of haar baan.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link