RIVM trekt aan de digitale bel

RIVM trekt aan de digitale bel
  • 6 februari 2019
  • Redactie

Medische apps die patiënten kunnen gebruiken als ondersteuning bij een ziekte of voor het in kaart brengen van hun gezondheid, blijken volgens onderzoek van het RIVM in 93% van de gevallen onbekwaam voor het stempel ‘medisch hulpmiddel’.

Het RIVM onderzocht 271 medische applicaties. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt dat slechts 21 van deze apps voldoen aan de voorschriften voor medische hulpmiddelen. Tien van de applicaties hadden een benodigde CE-markering die aantoont dat het programma voldoet aan de Europese richtlijnen.
Volgend jaar treedt er een nieuwe regelgeving in voor medische hulpmiddelen, waarvoor een zwaardere toelatingsprocedure geldt dan voor de apps waar patiënten nu gebruik van kunnen maken. Het ministerie van VWS stelt dat het lage aantal vastgestelde gecertificeerde applicaties een gevolg is van de strengere kwaliteitseisen.

Traag tempo
Digitalisering van de zorg bleek in november 2018 al een heikel punt. De eHealth Monitor 2018 door onderzoekers Nictiz en Nivel toonde aan dat er vertrouwensissues zijn die digitalisering belemmeren. Technologische ontwikkeling gaat volgens de kennisinstellingen relatief traag, doordat zowel zorggebruikers als -verleners een rol hebben in het juiste gebruik van e-health. Passende tools zijn niet altijd aanwezig: tweederde van de huisartsen en medisch specialisten weet de juiste technologie te vinden die aansluit bij de zorgbehoefte van de patiënt.

comments powered by Disqus