Variatie op de gemeentelijke werkvloer

Variatie op de gemeentelijke werkvloer
  • 29 maart 2019
  • Redactie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil in actie komen om meer diversiteit op de werkvloer in gemeenten te bewerkstelligen. Het diversiteitsbeleid met werknaam ‘Trots’ moet bewustwording creëren bij HRM en de werknemers.

In de eerste instantie is het diversiteitsbeleid opgesteld om beter in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het volgens de initiatiefnemers een manier om goed in contact te blijven met de inwoners en ‘voor de binding van inwoners met de lokale democratie’. Lokale overheden realiseren zich in toenemende mate dat ze een voorbeeldfunctie hebben voor andere werkgevers.

De VNG wil zich ten minste tot 2023 inzetten om een cultuuromslag te maken op de werkvloer. Volgens het beleidsplan kijken de gemeenten naar inclusie op het gebied van leeftijd, achtergrond, gender, arbeidsvermogen en ‘LHBTIQ+’.

comments powered by Disqus