Webinformatie zorgverzekeraars 'matig'

Webinformatie zorgverzekeraars 'matig'
  • 18 april 2019
  • Redactie

Informatie op websites van Nederlandse zorgverzekeraars is vaak onvoldoende vindbaar. Dat concludeert Nivel op basis van een online vragenlijst die recent naar de 6.600 leden van zijn Consumentenpanel Gezondheidszorg is verstuurd.

De resultaten tonen onder meer aan dat bij zeven van de tien onderzochte onderwerpen – zoals vergoeding voor fysiotherapie – minstens driekwart van de ondervraagde verzekerden informatie kon vinden. Bij andere onderwerpen, zoals de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, is dat de helft of minder. Het kennisinstituut – dat de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid onderzoek – ontdekte dat er bij een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld de vergoeding voor orthodontie, qua vindbaarheid grote verschillen waren tussen de verschillende websites van zorgverzekeraars. De presentatie van informatie speelde hierin een hoofdrol, aldus Nivel. Zo melden sommige sites in het vergoedingenoverzicht dat orthodontie niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Pas na een aantal keer doorklikken wordt vervolgens zichtbaar dat er in uitzonderlijke gevallen wél vergoeding mogelijk is.

Verbetering gewenst
Het onderzoek is, net als vorig jaar, uitgevoerd in opdracht van toezichthouder NZa. Hierin zijn 36 websites van zorgverzekeraars meegenomen. De actuele uitkomsten zorgen ervoor dat de Nederlandse Zorgautoriteit in actie gaat komen. ‘Kennelijk leveren de inspanningen van zorgverzekeraars nog niet altijd de gewenste verbetering van de vindbaarheid op. We vinden het daarom belangrijk om dit in 2019 nader te onderzoeken.’

In de zomer van 2017 stelde de NZa de informatievoorziening van zorgverzekeraars ook al aan het licht.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link