Extra controle op informatievoorziening zorgverzekeraars

Extra controle op informatievoorziening zorgverzekeraars
  • 27 juli 2017
  • Redactie

Zorgverzekeraars moeten transparanter zijn in hun informatievoorziening. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die vanaf november van dit jaar de contactkanalen van de verzekeraars extra gaat controleren op juistheid, volledigheid en vindbaarheid van informatie.

Medio november, wanneer de nieuwe premies bekend zijn, breekt traditioneel een drukke periode aan waarin consumenten een nieuwe zorgverzekering kunnen kiezen. Vanaf dit jaar begint de NZa nog voor die periode met controleren. Hierbij worden, naast de websites, ook de telefonische informatievoorziening en het klantcontact via social media bekeken. Door de inzet van mystery callers wil de autoriteit nagaan of antwoorden op consumentenvragen juist zijn.

Extra aandacht is er voor partijen die hun telefonische informatieverstrekking niet op orde hadden, zo schreef de autoriteit in juni in een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Collectiviteit
Naast de uitgebreide controle wil de toezichthouder ook meer transparantie bij collectieve zorgverzekeringen. Het moet voor burgers eenvoudiger worden om de verschillen te zien tussen een collectieve zorgverzekering en een ‘gewone’ polis, stelt de NZa. Daarom wordt per 1 november 2017 de regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten aangepast.

Hierin staat de verplichting voor zorgverzekeraars om op hun website informatie over collectiviteiten te geven. Ook moeten de verzekeraars ervoor zorgen dat collectiviteiten, zoals een werkgever, belangenorganisatie of sportvereniging, duidelijk aangeven op welke polis de collectieve zorgverzekering is gebaseerd.

Zorgverzekeringskaart
Volgens de autoriteit heeft de branche vorig jaar al goede stappen gezet in het verbeteren van de informatievoorziening. Voorbeeld is het uitbrengen van een zorgverzekeringskaart waarin een korte uitleg staat over de belangrijkste kenmerken van de polis. Deze kaart zal ook dit jaar weer worden uitgegeven voor de basis-, maar ook voor de aanvullende verzekering.

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt, eerder dit jaar, bleek overigens dat consumenten niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan van een dergelijke kaart. Ook zou er betere informatie beschikbaar moeten komen over de vergoedingen in de aanvullende verzekering, de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders en de premie.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link