Belbot belicht betalingsachterstand

Belbot belicht betalingsachterstand
  • 6 augustus 2019
  • Redactie

Zorgverzekeraar Menzis heeft een belrobot ingeschakeld die verzekerden moet helpen uit de schulden te blijven. De technologie herinnert mensen aan betalingsachterstanden. Klanten reageren positief op de dienst, stelt Wouter Weijenborg (manager Debiteuren & Polis bij Menzis): ‘Zo bieden we op steeds meer plekken en momenten betaalgemak aan onze klanten.’

Menzis geeft aan dat het betalen van de zorgpremie voor een kleine groep verzekerden een uitdaging is. Die personen wil de zorgverzekeraar helpen uit de schulden te blijven, door middel van herinneringen en betaalregelingen. Een laatste stap is dat het innen van premies wordt overgedragen aan het CAK, dat in opdracht van de overheid de wanbetalersregeling uitvoert. Menzis wil die stap liever voor zijn, vanwege de nadelige gevolgen ervan – zoals een versoberde zorgverzekering. ‘Het blijkt effectief te zijn om hen te bellen voordat het CAK aan de slag gaat. Vaak betalen zij dan alsnog en kan het CAK buiten beeld blijven. Omdat dit – met honderden telefoontjes per maand – een tijdrovende klus is, hebben we nagedacht over een oplossing’, aldus de zorgverzekeraar over de nieuwe belrobot. Menzis werkt hiervoor samen met AcceptEasy en 10FORIT.

Betaalrelatie
De technologie in kwestie belt automatisch naar verzekerden. Zij horen een menselijk klinkende digitale stem, die aangeeft dat ze een laatste mogelijkheid hebben om te betalen. Daarna volgt een keuzemenu met drie opties: alsnog bellen met een medewerker, een betaalverzoek ontvangen via sms of mail of de laatste betaalmogelijkheid voorbij laten gaan.

Vanuit een maatschappelijke rol vindt Menzis het belangrijk om de ontwikkeling van schulden in een vroeg stadium op én aan te pakken. ‘Daarom maken we ons samen met gemeenten sterk voor bijvoorbeeld vroegsignalering, armoedebestrijding en uitstroomregelingen voor mensen met schulden. Omdat onze klanten én wij gebaat zijn bij een normale ‘betaalrelatie’.’

Lees ook:
Incassobureau slaat vriendelijker toon aan
Moderne deurwaarder kijkt door de bril van de klant

comments powered by Disqus