Ziekteverzuim door stress in privésfeer

Ziekteverzuim door stress in privésfeer
  • 6 augustus 2019
  • Redactie

82% van werkend Nederland heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met zogenoemde ‘levensloopstress’. Van die groep geeft 64% aan vanwege deze gebeurtenis(sen) afwezig te zijn geweest van hun werk, blijkt uit onderzoek van Zorg van de Zaak onder 1.123 Nederlanders.

Levensloopstress betrof het vaakst het overlijden van een dierbare, anders dan een ouder of gezinslid (25%). Financiële problemen en het verlenen van mantelzorg (beide 19%) complementeren de top drie. Andere gebeurtenissen, die door minimaal één op de zeven wordt genoemd, zijn: een ernstige ziekte van een ouder (16%), de beëindiging van een liefdesrelatie/echtscheiding (16%), het overlijden van een ouder (15%) en/of baanverlies/ontslag (15%).

Uit de running
Uit de onderzoeksuitkomsten blijkt verder dat mensen over het algemeen eerlijk zijn over verzuim vanwege privéproblemen. Desondanks heeft bijna een vijfde zich weleens ziek gemeld op het werk vanwege moeilijkheden in de privésfeer en daarbij niet verteld dat dit de reden was (18%). Dat werk en privé niet los van elkaar kunnen worden gezien, blijkt uit het resultaat dat bijna vier op de tien werknemers soms moeite heeft om zich te concentreren op het werk als gevolg van privéproblemen (37%).

Door levensloopstress was 30% van alle ondervraagden maximaal één week niet op de werkvloer te vinden. Bij 34% duurde het verzuim langer, 16% was één tot vier weken afwezig, 15% kwam na een verzuimperiode van één tot twaalf maanden weer terug op het werk en voor 3% duurde het verzuim in totaal langer dan een jaar.

Oprechte interesse en aandacht
‘Veel leidinggevenden hebben het idee dat de levensloopstress van de medewerker ongrijpbaar is, terwijl de symptomen zichtbaar zijn’, stelt Marja Sleeuwenhoek, algemeen directeur arbo- en expertisebedrijven bij Zorg van de Zaak. Volgens haar is het belangrijk dat directeuren, leidinggevenden en HR-managers oprechte interesse tonen en de juiste aandacht hebben voor medewerkers. ‘Dat begint met regelmatig vragen hoe het gaat. Zo blijven ze beter op de hoogte van wat er speelt. Het verlaagt ook de drempel voor werknemers om eventuele issues te bespreken, zoals een hoge werkdruk, beginnende psychische of lichamelijke klachten en problemen in de privésituatie. Een goede en open relatie met medewerkers maakt het voor hen makkelijker om zaken bespreekbaar te maken.’

Het betreffende netwerk is een campagne (‘Weet jij wat er speelt?’) gestart omtrent de levensloopstress van werkend Nederland.

Lees ook: Nederland gebukt onder stijgende verzuimpercentages

comments powered by Disqus