Kwart Nederlanders twijfelt over digitale zorg

Kwart Nederlanders twijfelt over digitale zorg
  • 12 september 2019
  • Redactie

Digitale oplossingen die het mogelijk maken om zorg op afstand te faciliteren winnen aan populariteit: 39% van de Nederlanders is bereid gebruik te maken van bijvoorbeeld videoconsults of digitale zorgassistenten. Er is echter nog veel twijfel: zeker een kwart ziet meer belemmeringen dan voordelen in technologische oplossingen.

Medicinfo trachtte de huidige behoeften van zorgconsumenten in kaart te brengen en ondervroeg hiertoe 1.012 Nederlanders. De grootste pluspunten van digitale oplossingen vindt men de besparing van tijd, het laagdrempelige karakter en de verlaging van kosten die zorg op afstand teweeg kan brengen. Met name jongere en hoger opgeleide respondenten zeggen aan te popelen om gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Vooral chronisch zieken zien voordelen van digitale zorgoplossingen zoals BeterDichtbij; 70% van hen staat hier positief tegenover.

Zorgen over digitaal
Ondanks deze mogelijkheden heerst er volgens de onderzoekers nog onbekendheid die zorgen voor twijfels. De respondenten die nog niet bekend zijn met digitale tools zijn sceptisch. Zij denken dat het contact minder persoonlijk wordt, vrezen voor miscommunicatie en zijn wantrouwend over de veiligheid van privacygevoelige gegevens. Wanneer consumenten eenmaal een technologische tool hebben gebruikt, staan ze positiever tegenover zorg op afstand: 68% van deze groep wil vaker dit soort diensten gebruiken.

Medicinfo waarschuwt ontwikkelaars dat in alle gevallen – in het bijzonder voor de zorgconsumenten met een negatievere houding – de behoeften van de consument centraal moeten staan.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link