Targets staan klantbelang in de weg

Targets staan klantbelang in de weg
  • 1 juli 2020
  • Redactie

De manier waarop medewerkers binnen de financiële sector worden aangestuurd en worden beloond, heeft een schadelijk effect op de klant. De AFM waarschuwt dat klanten de dupe zijn van targets.

Ondernemingen zouden moeten streven naar een samenwerkingsgerichte cultuur, adviseert de Autoriteit Financiële Markten in het rapport ‘Bewust belonen en waarderen’. In de aansturing van medewerkers gaat het niet alleen om de financiële beloning, maar ook om niet-financiële prikkels. Zo zouden leidinggevenden moeten sturen op klantbelang, moeten zij medewerkers respectvol beoordelen en wordt de commerciële en targetdruk beperkt. Belangrijker nog is volgens de AFM de top van de onderneming: ook deze zou moeten sturen op klantbelang en voorbeeldgedrag vertonen.

Oproep
De AFM roept ondernemingen op meer aandacht te hebben voor belangrijke vragen, zoals hoe medewerkers huidige belonings- en waarderingsprikkels ervaren. ‘Ondernemingen worden aangespoord na te gaan waar medewerkers bijvoorbeeld een buitensporig hoge targetdruk ervaren of waar vooral commercieel gedreven medewerkers snel promoveren. Maar ook of leidinggevenden het centraal stellen van klantbelang genoeg benadrukken richting hun medewerkers.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link