Het College: Zwangere vrouw voelt zich gediscrimineerd

Het College: Zwangere vrouw voelt zich gediscrimineerd
  • 23 november 2020
  • Redactie

Vier op de tien vrouwen worden op de arbeidsmarkt benadeeld vanwege zwangerschap of een pasgeboren baby. Een op de vijf vrouwen werd bij sollicitaties afgewezen, bij een tiende werd erbij gezegd dat het vanwege de zwangerschap was. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens.

Het College deed onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie in Nederland en vroeg 1.150 werkende vrouwen die in de afgelopen vier jaar een kind kregen naar hun ervaringen met discriminatie door zwangerschap op het werk of tijdens het zoeken naar een baan. Ook kreeg bijna de helft van alle vrouwen met een tijdelijk contract geen verlening of een vast contract vanwege hun zwangerschap of pasgeboren kind.

Meer voorlichting
Volgens het College moet er meer voorlichting komen voor werkgevers en werknemers. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College, zegt in een interview met NOS Radio 1 Journaal dat ze een goede oplossing ziet in het benoemen van een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt. Daarnaast vindt ze dat vrouwen meer voor zichzelf moeten opkomen. ‘We zien ook vaak dat vrouwen te begripvol zijn voor een werkgever. Vaak wordt er dan met de werkgever meegedacht en wordt er te weinig gedacht aan de eigen rechten.’

Verbod zwangerschapsdiscriminatie
Ook Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, uit haar ongenoegen uit over discriminatie op de arbeidsmarkt. In een bericht op LinkedIn stelt zij dat er bij de grootste Nederlandse bedrijven meer topmannen zijn die Peter heten dan dat er topvrouwen zijn. Ook heeft volgens haar driekwart van de bedrijven geen vrouw in de Raad van Bestuur en staat ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland financieel niet op eigen benen.

De minister vindt het tijd voor gratis kinderopvang, uitbreiding van het partnerverlof van zes naar tien weken, een tijdelijk quotum van 30% vrouwen in bestuurs- en toezichtfuncties binnen en buiten de overheid en een verbod op zwangerschapsdiscriminatie.

Lees ook: Google zet in op arbeidsdiversiteit

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link