On/off

On/off
  • 11 januari 2022
  • Klantenservice Federatie

Klantenservice is van groot belang en voegt waarde toe aan een bedrijf. Het is niet slechts een uitvoerend onderdeel of een kostenpost, dat heeft de coronacrisis wel laten zien. De digitalisering is versneld en er wordt meer en meer een beroep gedaan op de klantenservice. Ook is ons vakgebied van grote betekenis bij het bron- en contactonderzoek van de GGD. Je moet het goede halen uit zo’n crisis en dat kan door klantencommunicatie verder te verbeteren en laten zien hoe waardevol we zijn.

Ledenomgeving
De behoefte aan kennisdelen nam tijdens de crisis enorm toe. Zo waren er vraagstukken over hoe je telefonie kunt ontlasten en meer online kunt doen. De KSF bleef daar gedurende de crisis een voorname rol in spelen, doordat expertsessies en praatsessies door konden gaan en het jaarcongres vorig jaar online plaatsvond. Het laatste half jaar hebben we hard gewerkt aan onze Ledenomgeving. Op dit digitale platform zijn verschillende diensten van de KSF om te inspireren en informeren te vinden. Het idee is dat alles via dit platform zal gaan. De basis staat er en dat gaan we verder ontwikkelen.

Impact
Verder werken we de komende tijd aan een verdere toename van leden. Dit is van belang om beter te kunnen lobbyen. Hoe meer massa, hoe meer impact we hebben. We hebben daarin al een slag geslagen met bijvoorbeeld telemarketing. Op het gebied van arbeidsmarkt en privacy valt nog veel te winnen.
Het besef dat klantcontact waarde toevoegt, willen we verder uitbouwen. De afgelopen vijf jaar is er al veel veranderd, maar we blijven werken aan het imago van de branche.
 
Namens het bestuur,
Hans Van den Bemt
Voorzitter

Dit artikel verschijnt op initiatief van KSF

comments powered by Disqus