Nieuwe strategie Jumbo zet klant volledig centraal

Nieuwe strategie Jumbo zet klant volledig centraal
  • 1 maart 2022
  • Peter van Woensel Kooy

Op basis van een uitgebreide strategische analyse heeft Koninklijke Jumbo Food Groep haar nieuwe meerjarenplan geïntroduceerd met daarin een aanscherping van de koers. De nieuwe strategie is erop gericht de sterke positie van Jumbo verder uit te bouwen met een volledige focus op de klant.

Tegelijkertijd past het bedrijf haar topstructuur aan. Het aantal bestuurslagen gaat van drie naar twee en zal voortaan bestaan uit een Raad van Commissarissen en een directie. Het nieuw samengestelde directieteam - onder leiding van Frits van Eerd - wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de aangescherpte strategie. De Raad van Bestuur houdt op te bestaan; bestuurders Colette Cloosterman-van Eerd en Ton van Veen worden toegevoegd aan de Raad van Commissarissen. Daarnaast krijgen zij gedelegeerde verantwoordelijkheden op enkele belangrijke thema’s van het meerjarenplan. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels een positief advies gegeven over de aanpassingen.

Omnichannel
Jumbo gaat nóg steviger het accent leggen op uitbreiding van haar omnichannel aanpak en verdere kwaliteitsverbetering doorvoeren in het aanbod verse, gezonde en duurzaam geproduceerde voeding tegen altijd lage prijzen. Parallel hieraan bouwt Jumbo aan een versteviging van haar organisatie, met de nadruk op vereenvoudigde bedrijfsprocessen, digitalisering en verbeterde systemen voor ICT en dataverwerking.

Volledige focus op de klant blijft de constante factor van strategie en werkwijze, waarbij volgens de verklaring ‘onverminderd een cruciale rol is weggelegd voor alle medewerkers.’

Frits van Eerd, die als algemeen directeur het nieuwe directieteam zal aanvoeren: ‘Met deze aanpassingen gaan we bij Jumbo een volgende fase in. We hebben ons in relatief korte tijd opgewerkt tot een financieel gezonde organisatie met een sterke marktpositie. Dit willen we niet alleen vasthouden, maar ook verder uitbouwen. Dat kunnen we uitsluitend doen als we scherp blijven inspelen op de veranderende wensen en behoeften van de klant. Daarnaast zien we allerlei snelle veranderingen in het foodretaillandschap op ons afkomen. Hierop moeten we scherp reageren en dat vraagt om een robuuste, ondernemende organisatie met korte lijnen en een eenduidige aansturing. In ons nieuwe Meerjarenplan hebben we daarvoor fundamentele keuzes gemaakt, waarbij de kern van ons bestaan – alles voor de klant, de 7 Zekerheden en ons unieke Jumbo DNA – recht overeind blijft staan. Om deze strategie effectief ten uitvoer te brengen, gaan we aan de slag met een eenvoudigere en plattere topstructuur.’

Samenstelling directie
Het vernieuwde directieteam onder aanvoering van Frits van Eerd bestaat per 28 maart a.s. uit Cees van Vliet (Operatie), Frances Franken (Commercie), Ralph Bertrand (Formule), Tim Hehenkamp (Tech & Data), Claire Saes (HR) en Peter van Erp (Finance). De aangepaste topstructuur heeft geen personele consequenties voor andere lagen in de organisatie. De rollen van Theo Willemse (Sales & Operations), Karel de Jong (Supply Chain), Peter Isaac (België) en Douwe Snel (Franchise & Real Estate) blijven ongewijzigd. Zij rapporteren aan Cees van Vliet. Alice Theunissen blijft directeur La Place en rapporteert aan Frits van Eerd.

Uitbreiding Raad van Commissarissen
Colette Cloosterman-van Eerd wordt op 28 maart 2022 benoemd tot lid van de RvC. Zij zal in die hoedanigheid ook het Commercial Committee1 en het nieuwe People & Culture Committee voorzitten.

Daarnaast krijgt zij een aantal gedelegeerde verantwoordelijkheden op het gebied van strategievorming, de ontwikkeling van het 'winkelconcept van de toekomst' alsmede duurzaamheid. Ton van Veen wordt benoemd tot vicevoorzitter van de RvC. In die hoedanigheid treedt hij tevens toe tot het nieuwe People & Culture Committee2 en het Audit Committee3 en wordt hij aanspreekpunt namens de RvC voor de Ondernemers Vereniging Jumbo (OVJ). Na deze aanpassingen bestaat de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep uit Karel van Eerd (voorzitter), Ton van Veen (vice-voorzitter), Colette Cloosterman-van Eerd, Antony Burgmans, Wilco Jiskoot, Jacqueline Hoogerbrugge en Piet Coelewij.

Extra stappen
De toetreding van Colette Cloosterman-van Eerd tot de RvC sluit ook aan bij haar persoonlijke ambities. Colette Cloosterman-Van Eerd: ‘Ik heb me de afgelopen 28 jaar bij ons familiebedrijf in diverse rollen ingezet om van Jumbo het merk te maken dat het nu is. In 1996 heb ik aan de wieg gestaan van onze 7 Zekerheden. In de jaren daarna heb ik steeds mijzelf en alle collega’s uitgedaagd om die extra stap te zetten voor de klant en de smaak en kwaliteit van onze producten te blijven verbeteren. In die periode hebben we ruim 700 winkels ontwikkeld met meerdere concepten, maar altijd vanuit een en dezelfde formule. Het is mijn passie om elke keer verder te denken. Het besef dat het altijd nóg beter, goedkoper en leuker kan, heeft mij doen besluiten uit de dagelijkse operatie te stappen en me, naast een toezichthoudende rol in de RvC, vooral te focussen op de ontwikkeling van de winkel van de toekomst die helemaal beantwoordt aan de wensen en behoeften van de klant. Dat biedt mogelijkheden om gezondheid, duurzaamheid en de stem van de nieuwe generatie goed naar voren te laten komen.’
(PvWK)

foto boven: De Raad van Bestuur van Koninklijke Jumbo Food Groep houdt in haar huidige vorm op te bestaan. Bestuurders Colette Cloosterman - van Eerd (2e van rechts) en Ton van Veen (geheel rechts) treden toe tot de Raad van Commissarissen met aanvullend een aantal gedelegeerde verantwoordelijkheden. Frits van Eerd (2e van links) geeft als algemeen directeur leiding aan het vernieuwde directieteam, waar ook Cees van Vliet (geheel links) onderdeel van uit zal maken.
(credits: KJFG)

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • Reacties
  • Link