Consument wordt gemanipuleerd op websites

Consument wordt gemanipuleerd op websites
  • 1 februari 2023
  • Ryan Baij

De Europese consumententoezichthouders zien veel manipulatieve praktijken op commerciële websites. De Nederlandse toezichthouder, ACM, deed mee aan dit onderzoek, waarbij kleding en elektronica centraal stonden.

Uit het onderzoek bleek dat 148 van de 399 onderzochte websites ten minste drie verschillende manipulatieve patronen – ‘dark patterns’- vertoonden. Dark patterns zijn designelementen en teksten die erop gericht zijn consumenten dingen te laten doen die ze eigenlijk niet willen. Daarbij kan het gaan om een extra verzekering of het invullen van privé gegevens. Maar ook het verstoppen van de mogelijkheid om je account op te zeggen valt onder dark patterns.

Voor de ACM staat onderzoek naar de manier waarop webshops inspelen op consumentengedrag centraal in 2023. Ook de ACM doet vervolgonderzoek naar Nederlandse webshops die ongeoorloofde manipulatieve technieken inzetten.

comments powered by Disqus