Telemarketing Benchmark 2023: aantal campagnes lager, relevantie hoger

Telemarketing Benchmark 2023: aantal campagnes lager, relevantie hoger
  • 7 september 2023
  • Kel Koenen

Outbound telemarketing blijft een effectief middel om in contact te komen met (potentiële) klanten of donateurs. Dit blijkt uit de DDMA Telemarketing Benchmark 2023.

Eén op de 5 consumenten (18%) gaat in op een aanbod naar aanleiding van een outbound telemarketingcampagne. Gepersonaliseerde campagnes zijn hierbij het meest effectief. Als gevolg van onder meer de herziene Telecommunicatiewet, die halverwege 2021 van kracht werd, lag het totaal aantal telemarketingcampagnes in 2022 lager dan een jaar eerder. De Telemarketing Benchmark is een onafhankelijk initiatief van branchevereniging DDMA en de DDMA Commissie Telemarketing. Eind 2022 werd de eerste editie gepubliceerd met cijfers over 2021. In deze tweede editie zijn cijfers uit 2022 geanalyseerd, aangeleverd door 11 deelnemende contactcenters. Alle cijfers zijn te bekijken in een interactief dashboard, exclusief toegankelijk voor DDMA-leden en deelnemende contactcenters.

Effectief kanaal
Net als een jaar eerder laten de cijfers uit 2022 zien dat telemarketing een effectief marketingkanaal is voor commerciële organisaties en goede doelen. 1 op de 5 consumenten (18%) die gebeld wordt gaat in op een aanbod naar aanleiding van een outbound telemarketingcampagne. Daar staat tegenover dat 6,6% van de consumenten na een gesprek het recht van bezwaar (RVB) indient. De kans dat een campagne tot een verkoop leidt is dus bijna 3 keer zo groot als de kans dat een persoon aangeeft niet meer gebeld te willen worden door de betreffende organisatie. Het aantal RVB-inschrijvingen lag in 2022 wel hoger dan de 3,9% in 2021. Dit is logisch te verklaren door het vervallen van het Bel-me-niet-Register op 1 juli 2021. Consumenten die niet meer gebeld worden, kunnen dat sindsdien niet meer via dit register doen, maar moeten een RVB indienen bij de organisatie die hen belde.

Relevante doelgroep
De deelnemende contactcenters hebben in deze tweede editie van de DDMA Telemarketing Benchmark voor het eerst de campagneselectie gespecificeerd, op basis van drie opties: een trigger-based selectie (bv. op basis van het gedrag of kenmerken van de klant), een marketingselectie (op basis van specifieke producteigenschappen of die van de klant) of ad random geselecteerd (alleen op basis van opt-ins, zonder aanvullende analyses). De resultaten laten zien dat bij trigger-based campagnes, ten opzichte van ad random campagnes, het campagnebereik vergroot (+15%), de conversie verdriedubbelt en het aantal recht van bezwaar-inschrijvingen daalt (-8%). Door de grotere relevantie zorgen trigger-based campagnes dus voor betere resultaten én minder irritatie bij consumenten.

Minder campagnes
Aan deze tweede editie van de DDMA Telemarketing Benchmark deden 11 contactcenters mee, tegenover 7 in 2021. Toch ligt opvallend genoeg het totaal aantal uitgevoerde outbound telemarketing-campagnes 15% lager dan vorig jaar. Dit wordt deels verklaard door de herziene Telecommunicatiewet. Consumenten kunnen sinds 1 juli 2021 alleen na het geven van toestemming of als klant gebeld worden, wat gevolgen heeft gehad voor het volume. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol. Het tekort aan personeel vormt, net als in andere branches, ook een grote uitdaging voor de telemarketingsector.

Sectorbreed
Het doel van de DDMA Telemarketing Benchmark is inzicht te geven in hoe outbound telemarketing in Nederland wordt ingezet. De DDMA Telemarketing Benchmark is gepubliceerd in een interactief dashboard, exclusief voor DDMA-leden en de deelnemende contactcenters die data hebben aangeleverd. Via dit dashboard kunnen telemarketingprofessionals (zowel vanuit opdrachtgevers als contactcenters) hun eigen campagnedata vergelijken met anderen. Sectorbreed laten we met de benchmark zien dat we onze zelfreguleringsplicht serieus nemen. Ook vormen de cijfers een goede onderbouwing voor gesprekken die we vanuit DDMA met beleidsmakers en toezichthouders hebben.

comments powered by Disqus