ACM: Effectief toezicht cruciaal voor verantwoorde digitalisering

ACM: Effectief toezicht cruciaal voor verantwoorde digitalisering
  • 1 november 2023
  • Kel Koenen

Het online of digitaal regelen van zaken is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zowel overheid als bedrijfsleven bieden diensten digitaal aan en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat vraagt om heldere kaders en effectief digitaal toezicht.

In 2021 hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom de handen inéén geslagen in het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT).

Door samen te werken kunnen de kansen van digitalisering en digitale technologieën benutten en tegelijkertijd burgers beschermd worden tegen de risico’s hiervan. Maar dit vraagt ook politieke steun en actie voor het creëren van de juiste randvoorwaarden. Voldoende middelen, tijd, instrumenten en zeggenschap zijn namelijk essentieel om effectief toezicht te kunnen houden.

Essentieel
Het versterken van toezicht is van groot belang. Burgers moeten in het digitale domein beter worden beschermd. Hiervoor komt veel nieuwe Europese wetgeving. De winst hiervan ligt in de uitwerking én naleving van de wetten, waarbij toezicht dus essentieel is. Toezichthouders hebben een unieke, onafhankelijke en controlerende rol in de samenleving. Wanneer burgers of bedrijven in de knel raken, zijn het de digitale toezichthouders die tegenmacht bieden: zowel aan de techsector als de overheid.

Effectieve samenwerking tussen digitale toezichthouders is ook van belang aangezien Nederland een van de meest gedigitaliseerde landen van Europa is. Digitalisering draagt in belangrijke mate bij aan ons verdienvermogen en het biedt kansen aan buitenlandse ondernemers om zich hier te vestigen. Voor een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat zijn duidelijkheid, voorspelbaarheid en zekerheid over wet- en regelgeving – en de naleving hiervan - essentieel. Toezichthouders dragen hieraan bij met voorlichting, advisering en normuitleg. Op deze manier helpt toezicht het stapelen van regels voorkomen.

comments powered by Disqus