Verzuimtrends voor 2024

Verzuimtrends voor 2024
  • 13 november 2023
  • Redactie

Werkstress, financiële problemen en personeelstekort leggen druk op Nederlandse werkgevers. Volgens verzuimspecialist Sazas staan Nederlandse bedrijven in 2024 voor een aanzienlijke uitdaging vanwege toenemend psychisch verzuim.

Met een stijgend aantal verzuimdagen in 2024, blijft stress het grootste probleem voor werkgevers. Daarnaast zorgen het groeiend aantal huishoudens met financiële problemen en de toenemende werkdruk door personeelstekort voor meer ziektedagen. Ook gaat de vergrijzing een grote rol spelen. Mantelzorg en de gevolgen van Long COVID zijn daarnaast bijkomende verzuimrisico's die werkgevers volgend jaar onder ogen moeten zien. 'De verzuimtrends van 2024 vereisen een proactieve aanpak van werkgevers om de vitaliteit en productiviteit van medewerkers te waarborgen en verzuim te beperken. Als preventie niet efficiënt wordt ingezet, voorspel ik dat psychisch verzuim de komende jaren de grootste oorzaak van verzuim wordt', zegt Eelco de Haan van Sazas.

In 2024 stijgt het aantal verzuimdagen als gevolg van werkstress naar verwachting verder. Ongeveer 43% van alle verzuimkosten ontstaat door werkstress. In 2021 kampten volgens NTO 1,3 miljoen mensen met burn-outklachten. In 2020 kostte één zieke medewerker met werkstress 11.000 euro. Op jaarbasis kostte dit Nederlandse werkgevers 2,8 miljard euro aan loonkosten in 2020. Voor 2021 zijn de loonkosten nog niet bekend, maar door de stijging van het gemiddelde loon is de verwachting dat deze rond de 3,3 miljard euro komen te liggen. Door de inflatie, hogere loonkosten en het personeelstekort is de verwachting dat deze kosten in 2024 nog verder stijgen.

Het personeelstekort zal in 2024 aanhouden, met meer vacatures dan werkzoekenden. Dit voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een tekort aan personeel verhoogt de werkdruk en leidt daarmee tot werkstress, als medewerkers met te veel taken worden belast. 'Werkgevers kunnen de werkdruk verlichten door flexibiliteit in tijd en taak te bieden, prioriteiten te stellen, medewerkers meer vrijheid te geven en open communicatie te stimuleren', stelt Tanita Mijderwijk, verzuimexpert bij Sazas.

Steeds meer medewerkers hebben financiële problemen. Volgens het Nibud heeft één op de vijf huishoudens in 2022 te maken met geldproblemen. De verwachting is dat dit aantal volgend jaar toeneemt. Uit cijfers van het Nibud blijkt ook dat een medewerker met schulden een werkgever gemiddeld rond de 13.000 euro per jaar kost. Dit komt doordat medewerkers met schulden zeven extra werkdagen per jaar ziek zijn en gemiddeld 20% minder werk doen. Geldzorgen kunnen daarnaast leiden tot concentratieproblemen, wat onnodige fouten en ongelukken kan veroorzaken.

De vergrijzing neemt in 2024 verder toe. De groep 55-plussers op de arbeidsmarkt wordt groter. Om verzuim te voorkomen, is het van belang dat werkgevers een passende werkbelasting voor oudere medewerkers regelen, ook gezien de steeds hogere AOW-leeftijd.

comments powered by Disqus