Eenvoudiger werken lost personeelstekort op

Eenvoudiger werken lost personeelstekort op
  • 28 februari 2024
  • Redactie

Recent heeft Simpel Support onderzoek gedaan naar de complexiteit op de Nederlandse werkvloer. Het onderzoek toont op tal van facetten aan dat werkend Nederland onnodig ingewikkeld werkt.

Overall geeft 84% van de respondenten (met name directie en management) aan dat hun werk complex is. Bijna de helft van de respondenten schat in dat versimpeling op de werkvloer hen minstens een halve dag per week zou besparen.

'Met dit complexiteitsonderzoek wordt aangetoond dat er nog veel winst is te behalen binnen organisaties. Door slimmer te werken gaat niet alleen de efficiëntie omhoog, maar kan ook het personeelstekort significant worden teruggedrongen', stelt Wiko Mocking van Simpel Support. 'Simpeler werken levert tijdwinst op. Een win-win situatie dus die organisaties nog veel te gemakkelijk onbenut laten. Wellicht dat de uitkomsten van dit onderzoek hen aanzet tot actie. Er liggen volop kansen, want het onderzoek toont tevens aan dat een ruime meerderheid van de deelnemers denkt dat er minimaal 30% efficiencywinst is te behalen. Het management zal dan wel daadkrachtiger moeten handelen.'

comments powered by Disqus