KSF brengt branchecertificering onder bij eX:plain

KSF brengt branchecertificering onder bij eX:plain
  • 22 februari 2024
  • Kel Koenen

Met ingang van dit jaar brengt de Klantenservice Federatie (KSF) het Branchecertificaat volledig onder bij Stichting eX:plain. Daarmee beoogt KSF een verdere impuls te geven aan de professionalisering en doorontwikkeling van de certificering.

KSF en Stichting eX:plain tekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst die de weg vrij moet maken voor een duurzaam branchecertificeringsstelsel voor de klantcontactbranche. Als het gaat om het normeren, erkennen en borgen van het vakmanschap in de klantcontactbranche is het KSF Branchecertificaat een belangrijk en waardevol instrument. Het belang en de potentie ervan voor de sector, (toekomstig) klantcontactmedewerkers en organisaties is groot.

‘Het vraagt tijd, aandacht en expertise om die potentie volledig te benutten’, stelt directeur Roel Masselink van de KSF. ‘Iets dat we als KSF zelf onvoldoende kunnen leveren, maar waar eX:plain expert in is. KSF doet daarom nu graag een stap naar achteren zodat we met het KSF Branchecertificaat een stap naar voren kunnen zetten.’

Ook directeur-bestuurder Jobke van den Berg van eX:plain kijkt er naar uit invulling te  geven aan de inrichting van een duurzaam certificeringsstelsel voor de klantcontactbranche. ‘Voor tal van sectoren ontwikkelen en beheren we verschillende examenlijnen en branchecertificaten. Voor KSF deden we dat al in beperkte mate en dit gaan we nu volledig op ons nemen. Onze expertise komt hiermee nog veel sterker tot zijn recht en dát komt het borgen van vakmanschap - ook in klantcontactsector - alleen maar ten goede.’

In samenspraak met KSF stelt eX:plain het komend jaar een plan van aanpak op voor de verdere professionalisering en ontwikkeling van het gewenste duurzame certificeringsstelsel voor de klantcontactbranche. Een waarborgcommissie gaat toezien op de inhoudelijke kwaliteit van het examenprogramma.

comments powered by Disqus