Nederlanders vertrouwen overheid meest met persoonlijke gegevens

Nederlanders vertrouwen overheid meest met persoonlijke gegevens
  • 7 februari 2024
  • Kel Koenen

Uit de Digital Trust Index 2024 van Thales blijkt dat Nederlanders aanzienlijk meer vertrouwen hebben in de overheid voor het beschermen van hun persoonlijke gegevens en het leveren van betrouwbare digitale ervaringen dan het wereldwijde gemiddelde.

De studie toont aan dat consumenten het meeste vertrouwen hebben in de overheid, gevolgd door de banksector en de gezondheidszorg, als het gaat om het delen van hun persoonlijke gegevens. Dit is volgens Danny de Vreeze, Vice President Identity and Access Management bij Thales, te wijten aan de strenge reguleringen en maatregelen om consumentgegevens te beschermen in deze sectoren.

Bovendien is een overgrote meerderheid van de Nederlanders (93%) bereid om persoonlijke gegevens te delen met organisaties, iets hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 89%. Echter, consumenten hebben duidelijke verwachtingen over privacyrechten; 84% van de Nederlanders verwacht dat organisaties bepaalde rechten respecteren zoals het recht om gegevens te laten verwijderen en het recht om geïnformeerd te worden over dataverzameling.

Opvallend is dat Nederlanders minder dan het wereldwijde gemiddelde verwachten ten aanzien van het aanpassen van gegevens, het opvragen van een kopie van persoonlijke gegevens en het verplaatsen van gegevens tussen platformen. Dit wijst op een sterke behoefte aan privacy en veiligheid, met 18% van de Nederlanders die aangeeft in het afgelopen jaar een merk te hebben vermeden vanwege te invasieve informatieaanvragen.

De Vreeze benadrukt de noodzaak voor organisaties om een balans te vinden tussen veiligheid en gebruiksgemak, waarbij moderne technologieën zoals Progressive Profiling en Risk-Based Authentication cruciaal zijn om aan deze verwachtingen te voldoen. Dit onderstreept het belang van vertrouwen en gebruikerservaring als fundament voor succesvolle online interacties, met een duidelijke oproep aan organisaties om zich in te zetten voor zowel gegevensbeveiliging als gebruikerservaring.

comments powered by Disqus