Onderzoek: klantverlies door onvoldoende klantenservice

Onderzoek: klantverlies door onvoldoende klantenservice
  • 21 maart 2024
  • Kel Koenen

Onderzoek in opdracht van Gamma Communications, aanbieder van Unified Communications, toont aan dat 68% van Nederlandse besluitvormers gelooft dat tekortschieten door klantenservice resulteert in klantverlies.

Menselijke factoren zijn cruciaal voor commercieel succes; bijna driekwart (70%) van de ondernemers in Nederland vindt dat een goede verstandhouding belangrijker is dan prijs en competenties bij het kiezen van een partner of leverancier. Veel bedrijven erkennen het belang van relaties, maar ze slagen er niet allemaal in goede relaties te realiseren. Voor bedrijven die daar wel in slagen, vormen sterke relaties een cruciale indicator voor zakelijk succes.

Wanneer Europese bedrijven met een omzetgroei in de afgelopen twaalf maanden worden vergeleken met bedrijven waarvan de omzet is gedaald, wordt duidelijk dat er een aanzienlijk verschil is in de kwaliteit van de relaties met klanten en collega's. Bijna driekwart (73%) van de leiders van groeiende bedrijven gaf aan dat zij een sterke band met hun klanten hadden, terwijl 64% hetzelfde zei over hun collega's. In vergelijking hiermee gaf respectievelijk slechts 61% en 52% van de leiders van bedrijven met dalende inkomsten aan dat zij sterke relaties hadden met klanten en collega's.

Nederland staat voor een uitdaging op het gebied van klantenservice. Bij het vergelijken van de antwoorden van andere landen, had Nederland het hoogste percentage respondenten (68%) dat gelooft dat tekortschieten in klantenservice resulteert in klantverlies.

Respondenten bij ondernemingen van wie de omzet in de afgelopen 12 maanden was gedaald, zijn het ermee eens dat meer feedback van klanten (48%) en een grotere focus op klantenservice ten opzichte van winst (37%) hen zouden helpen om betere relaties met klanten op te bouwen.

Er is een duidelijk verband tussen succes en cultuur, waarbij succesvolle bedrijven de cultuur op de werkplek eerder hoger waardeerden dan bedrijven die minder goed presteerden (67% versus 55%). Daarnaast is driekwart (75%) het ermee eens dat sterke relaties met collega's eveneens bijdragen aan zakelijke groei.

Gamma ontwikkelde Rendement op Relaties, een maatstaf die de correlatie tussen sterke relaties en omzetgroei kan meten. Daarnaast hebben ze een tool om de eigen performance te evalueren.

comments powered by Disqus