BrainFirst #23 - Doelgericht veranderen

BrainFirst #23 - Doelgericht veranderen
  • 30 september 2019
  • Redactie

Weten wat er in andermans bovenkamer omgaat, dat willen we allemaal wel. Immers, dan weet je ook iemands beweegredenen en kun je daar vervolgens op inspelen. Hoe utopisch het doorgronden van de psyche van de mens wellicht ook klinkt, er zijn wel degelijk ‘slimmigheidjes’ toe te passen. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het brein in relatie tot (klant)gedrag, verzorgen verschillende neuro-experts op deze plek een minicollege. Ditmaal de hersenspinsels van Rolf Bruins, breinexpert bij Management Class.

'Wensen van klanten veranderen continu. Hoe zorg je er dan voor dat jij als klantgerichte professional relevant en wendbaar blijft? Professionele ontwikkeling is het toverwoord. Dat vraagt om een neuronale verkenning, want ontwikkeling zit letterlijk tussen de oren. Hoog tijd om eens in het brein te kijken wat hier precies gebeurt.

Ontwikkeling gaat een leven lang door doordat het brein plastisch is. Het is niet statisch, maar veranderlijk. De uitspraak ‘je moet het er maar mee doen’ gaat daarom niet op. Het gaat er juist om hóe je met het brein omgaat. Ontwikkeling is het resultaat van drie elkaar beïnvloedende breinprocessen. Allereerst is dat het leerproces. Leren is het zintuiglijk opnemen van nieuwe informatie die vervolgens in de neocortex (feiten) en het cerebellum (vaardigheden) worden opgeslagen als ervaringen (Aubele e.a., 2013). Deze ervaringen vormen de basis van onze (nieuwe) gedachten en het denkproces. Door gedachten te combineren ontstaat kennis in de vorm van vuistregels of heuristieken (de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden, red.). Dat wil zeggen dat ons brein complexe zaken automatisch versimpelt.

Professionele ontwikkeling: letterlijk een hoofdzaak

Deze regels vormen de basis voor ons gedrag en de keuzes die we maken. Gedurende het werkproces worden ervaringen vervolgens als routines en competenties in het brein ‘weggeschreven’. Deze ervaringen worden overigens wel beïnvloed door de herinneringen die we al hadden en die
er in de toekomst nog bij zullen komen. Herinneringen zijn eigenlijk niets anders dan persoonlijk ingekleurde ervaringen en die kleur verandert continu (zie ook Kahneman, 2012).

Anders gezegd zijn herinneringen dynamisch. Maar wat moet ik hier als professional nu mee? Als je klanten veranderen zul je als professional mee moeten in deze verandering. Doelgerichte verandering is ontwikkeling. Vraag je voortdurend af waar je in je ontwikkelproces het meeste effect wilt hebben. Wil je nieuwe informatie? Wil je anders denken? Of wil je juist anders werken? Voor ieder onderdeel zijn er concrete (brein)interventies. Ga dus niet lukraak trainen, opleiden, coachen of aan intervisie doen. Iedere ontwikkelinterventie heeft in ieder van de drie processen een eigen impact en een eigen rendement. Trainen heeft bijvoorbeeld vooral impact op je gedrag, terwijl het volgen van een cursus juist de meeste invloed heeft op je leerproces. En als je een kritische klant aan de telefoon krijgt, bedenk dan: heb je iets nieuws geleerd, ben je anders gaan denken, of ga je je gedrag aanpassen? Door jezelf voortdurend dergelijke vragen te stellen, houd je je bewust bezig met je professionele ontwikkeling. Daar heb je een leven lang profijt van, net als je klanten.'

Lees ook de BrainFirst-editie met Theo Compernolle (auteur 'Ontketen je brein') over de 'zogenaamde sociale media'.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link