De blue zone van klantgerichtheid

De blue zone van klantgerichtheid
  • 20 februari 2024
  • Friederike Niehoff

Hebben jullie de documentaire ‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’ op Netflix al gezien? Zo niet: Sowieso doen! Los van de inspiratie die je opdoet voor je eigen gezondheid en leefstijl, zat er ook een interessant inzicht in over de belangrijke invloed van omgeving op gedrag.

Blue Zones zijn vijf unieke regio’s in de wereld waar mensen opvallend langer en gezonder leven: Okinawa in Japan, Sardinië in Italië, Nicoya in Costa Rica, Loma Linda in de Verenigde Staten en (vooral belangrijk voor dit verhaal) Ikaria in Griekenland. Studies tonen aan dat in deze regio’s meer honderdjarigen leven dan gemiddeld. Maar mensen worden niet alleen ouder, ze blijven ook langer gezond en fit.

In de documentaire komt het opmerkelijke verhaal van Stamatis Moraitis aan bod, een man die op 66-jarige leeftijd gediagnosticeerd werd met terminale longkanker. Artsen gaven hem slechts zes tot negen maanden te leven. Moraitis, destijds woonachtig in de VS, besloot terug te keren naar zijn geboorteplaats Ikaria om daar te sterven. Maar tegen alle verwachtingen in leefde hij nog drie decennia. Zijn terugkeer naar Ikaria had een enorm positieve impact op zijn gezondheid. Typische Blue Zone-elementen in de leefomgeving, zoals dieet, sociale verbindingen en een minder stressvolle levensstijl, waren dus in dit geval bepalend voor leven of dood.

Stamatis Moraitis ondernam niets bewust om gezonder te worden. Het enige wat hij deed, was zijn omgeving veranderen. Uiteraard niet om kanker te vergelijken met niet-klantgericht gedrag, maar het fenomeen van Blue Zones kunnen we toch naar bedrijven ‘copy-pasten’ die klantgerichter willen worden? Door in de directe werkomgeving alles om de klant te laten draaien, kan een (nieuwe) medewerker haast niet anders dan erin meegaan.

Beloon dus klantgericht gedrag door middel van complimenten of erkenning in teamvergaderingen. Zet collega’s die uitblinken in klantgerichtheid in de spotlight. Plaats posters of andere visuele cues in de werkomgeving die medewerkers herinneren aan het belang van klantgerichtheid. Dit kunnen persona’s zijn, klantreizen of bijvoorbeeld citaten uit klantonderzoek. Vereenvoudig processen die klantgericht gedrag bevorderen. Maak het bijvoorbeeld makkelijker voor medewerkers om klachten op te lossen of klantenservice te bieden. Begin elk overleg met de ‘klantminuut’, waarin je in één minuut een klantverhaal deelt. Neem klantgerichtheid op in je missie, visie en strategie. Breng alle medewerkers regelmatig in contact met klanten. En zo zijn er nog een heleboel andere kleine omgevingsfactoren die een positieve invloed kunnen hebben.

Zorg dus voor een omgeving waarin klantgericht gedrag een vanzelfsprekende gewoonte wordt en creëer zo je eigen Blue Zone. Dan durf ik wel te stellen dat jouw bedrijf de 100 makkelijk haalt!

Friederike Niehoff

comments powered by Disqus