Online verdringt klassikaal leren

Online verdringt klassikaal leren
  • 28 april 2014
  • Redactie

We willen ons blijven ontwikkelen, maar niet langer klassikaal. Ook in de opleidingswereld verdringen digitale vormen van leren de traditionele vormen. ‘De snelheid waarmee de interesse in klassikale opleidingen afneemt, heeft ons enorm verbaasd’, aldus Edgar de Beule, directeur van onderzoeksbureau Markteffect.

Markteffect deed in opdracht van GoodHabitz onderzoek onder 1.012 Nederlanders naar hun leergedrag. Online leren en blended learning, een combinatie van online leren en contactonderwijs, winnen aan populariteit en zullen het klassikale leren op termijn verdringen.

Vrije val
Uit de reacties blijkt dat klassikaal leren qua populariteit een vrije val maakt:  87 procent leerde vroeger klassikaal, 34 procent vindt dat nog steeds de prettigste leermethode en slechts 23 procent ziet in klassikaal leren de toekomst. Ook het leren in de praktijk kent een lichte daling  met respectievelijk 65 procent, 57 procent en 50 procent. ‘De uitkomsten uit dit onderzoek bevestigen ons vermoeden’, stelt De Beule. Maarten Franken, directeur GoodHabitz: ‘De internationale doorbraak van online trainingen lijkt definitief ons land te hebben bereikt. Wij merkten natuurlijk al aan onze stijgende omzet dat de interesse in online trainingen  aan het toenemen is. We verwachten in 2014, net als vorig jaar, onze omzet te kunnen verdubbelen.’
 
Online leren breekt door
Online leren boekt een flinke progressie, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. Van de geënquêteerden leerde 23 procent in het verleden online; 37 procent vindt het op dit moment de meest prettige leermethode en volgens 50 procent heeft online leren de toekomst. Ook blended learning wint aan populariteit, getuige de cijfers: 14 procent (verleden), 33 procent (heden) en 35 procent (toekomst).

Persoonlijke ontwikkeling
Uit de cijfers van Markteffect blijkt verder dat de Nederlander zijn persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Tachtig procent vindt leren in het algemeen (zeer) belangrijk. Vooral intrinsieke motivaties liggen hieraan ten grondslag. Mensen willen hun vaardigheden ontwikkelen (77 %) en kennis opdoen (77 %). De antwoorden 'het is nodig om carrière te maken' en 'het is nodig voor mijn werk' werden beduidend minder vaak genoemd, namelijk respectievelijk 26 en 31 procent. 

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link