Managementstijl verschuift van controle naar vertrouwen

Managementstijl verschuift van controle naar vertrouwen
  • 23 maart 2015
  • Redactie

Het kameraadschap tussen medewerkers onderling was de afgelopen vijf jaar niet zo hoog als nu, wijzen de actuele resultaten van het Best Workplaces onderzoek 2015 uit. Tegelijkertijd komt de relatie tussen management en werknemers op cruciale momenten steeds meer onder druk te staan.

83% van de 29.000 respondenten verdeeld over 120 organisaties in totaal vulde ‘ja’ in bij de stelling ‘Ik wil hier nog een lange tijd blijven’. Een jaar geleden lag die hoeveelheid nog op 85%. Tweederde van de ondervraagden vindt bovendien dat promoties gaan naar diegenen die het verdienen (-3% ten opzichte van 2014). Volgens een derde van de werknemers maken managers zich schuldig aan voortrekgedrag. ‘We zien dat de economie weer aantrekt en dat oude patronen weer naar boven kunnen komen die medewerkers niet meer pikken’, vertelt Erik van Riet, directeur Great Place to Work Nederland. ‘In tijden dat het minder gaat, spelen zaken als promotie of het verdelen van winst veel minder omdat het er eenvoudigweg niet of veel minder is. Interessant is om te zien - nu het management weer meer kleur moet bekennen op deze beleidsterreinen - hoe de medewerkers dit gaan waarderen. Dit vraagt, veelal bepaald door de mate van transparantie, om aandacht.’ Van Riet adviseert leidinggevenden duidelijk te communiceren over de geboekte winsten, welk deel wordt gebruikt voor investeringen en welk percentage terugvloeit naar de personeelsleden. In zijn optiek wordt dat nog te weinig gedaan door Nederlandse wekgevers.

Trots
Op de werkvloer is verder sprake van een gestegen gevoel van kameraadschap en verantwoordelijkheid. Van de groep die deze mening is toebedeeld (86%), zegt 79% dat er een familie- of teamgevoel bestaat. Dat is twee procent meer dan een jaar geleden. Negentig procent van de ondervraagde medewerkers stelt tevens dat mensen veel verantwoordelijkheid hebben en 85% zegt op zijn collega’s te kunnen rekenen. Deze scores zijn de hoogste sinds 2011. Van Riet: ‘Het stijgende verantwoordelijkheidsgevoel, van het individu, het team én de organisatie, zien wij als een gevolg van de doorontwikkeling van de managementstijl van controle naar vertrouwen. De mate van trots richt zich niet meer enkel op het eigen werk, maar breidt zich uit naar een gezamenlijke inspanning als team en mensen worden vrijgelaten om hun eigen werk in te richten.’

Dinsdagavond laat wordt bekendgemaakt welke Nederlandse organisaties op de lijst van Best Workplaces 2015 prijken. Kijk hier wie vorig jaar met de titel aan de haal gingen.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link