Gemeentewebsites 'ontoegankelijk'

Gemeentewebsites 'ontoegankelijk'
  • 20 mei 2015
  • Redactie

Een overgrote meerderheid van de gemeentewebsites is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, dat is uitgevoerd door Stichting Drempelvrij. Van de grote gemeenten komt alleen Tilburg goed uit de verf.

Websites die het stempel ontoegankelijk hebben gekregen zijn niet goed bruikbaar voor mensen die bijvoorbeeld blind of motorisch beperkt zijn. In het rapport, dat vandaag wordt uitgebracht, staat dat slechts zeven procent van de 393 onderzochte gemeentewebsites voldoet aan de toegankelijkheidsstandaarden. Zestig procent van de gemeenten heeft een ontoegankelijke website met een verklaring waarin staat dat zij hieraan werken. 33% van de gemeenten heeft geen toegankelijke website èn geen verklaring. Opvallend is dat vooral kleine gemeenten een toegankelijke website hebben.

Het college merkt op dat met de decentralisaties steeds meer taken bij gemeenten zijn belegd. ´De digitale dienstverlening voor gemeenten is daarbij een belangrijk instrument. Des te zorgwekkender is het dat een grote groep in Nederland hier slechte toegang toe heeft.´ In Nederland leven circa 2,4 miljoen mensen met een beperking. Download het rapport hier.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link