Laag consumentenvertrouwen in zorgverzekeraars

Laag consumentenvertrouwen in zorgverzekeraars
  • 27 augustus 2015
  • Redactie

Drie op de tien Nederlanders wantrouwt zorgverzekeraars. Op een schaal van 1 tot 10 komt het gemiddelde vertrouwen in zorgverzekeraars momenteel uit op een 5,9, zo blijkt uit het Trust Compass Onderzoek 2015.

De resultaten maken duidelijk dat het vertrouwen in artsen en andere zorgverleners veel groter is: 7,4. Ook patiëntenverenigingen komen er met een 6,9 vrij goed vanaf. Qua vertrouwen komen zorgverzekeraars er wél beter vanaf dan banken, verzekeraars en pensioenfondsen, die gemiddeld op een 5,4 blijven steken.

Vertrouwen
Inzoomend op de 23 onderzochte zorgverzekeraars, valt op te maken dat zij een groot deel van hun imagoprobleem ‘danken’ aan negatieve berichtgeving in de media. Driekwart van de ruim 2.000 Nederlanders pikte dit op. Andere gewichtige factoren voor het gezakte vertrouwen, zijn (onduidelijkheden in) zorgcontracten (66%), beperkte vrije keuze zorgverleners (74%), onredelijkheid zorgverzekeraars naar zorgverleners toe (61%) en hoge financiële reserves bij zorgverzekeraars (72%).

Aan de hand van zes aspecten bepalen consumenten of een zorgverzekeraar het vertrouwen waard is, te weten integriteit, competentie (beiden 21%), dezelfde normen & waarden als de klant (18%), transparantie, klantgerichtheid (beiden 16%) en stabiliteit (9%). 

Klantvragen
Uit het onderzoek van GfK blijkt verder dat Nederlanders het belangrijk vinden dat zorgverzekeraars maatschappelijk betrokken en sensitief zijn. Volgens de ondervraagde consumenten is verbetering mogelijk door transparanter te zijn over vergoedingen en door sneller te reageren op klantvragen. Daarnaast verwacht men van zorgverzekeraars dat zij meer met klanten meedenken en hen waarschuwen voor mogelijk verkeerde beslissingen.

comments powered by Disqus