Verzekeraars pakken 'kleine lettertjes' aan

Verzekeraars pakken 'kleine lettertjes' aan
  • 14 december 2015

Verzekeraars komen vanaf 1 januari 2016 met een ingrijpende herziening van de manier waarop klanten worden geïnformeerd over wat gedekt is in een verzekering. Dankzij uniforme iconen moet straks in één oogopslag duidelijk zijn wat wel en niet onder de dekking valt.

'Het Verbond van Verzekeraars meldt dat de nieuwe regels in eerste instantie gaan gelden voor de vijftien meest gangbare polissen, zoals auto- en woonhuisverzekeringen. In de loop van volgend jaar volgt ‘de rest’, waaronder rechtsbijstandverzekeringen. De digitale verzekeringskaarten, waaraan een jaar is gewerkt, moeten een goede vergelijking van polissen mogelijk maken. Het is de bedoeling dat de kaarten ook behulpzaam zijn bij gesprekken met adviseurs over complexere producten.

Klachten
De Consumentenbond is tevreden over de gewijzigde informatievoorziening. ‘Weten wat een verzekering wel en niet dekt op het moment dat je een polis sluit is van groot belang om teleurstelling later te voorkomen’, vindt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. ‘Hiermee doet de sector echt iets aan de klacht over kleine lettertjes.’

Gfk deed eerder in opdracht van het Verbond van Verzekeraars onderzoek onder ruim duizend consumenten. Hieruit kwam naar voren dat 91% van de ondervraagden het belangrijk vindt dat duidelijk is wat wel en niet gedekt wordt door verzekeringen. 89 procent wil snel kunnen vinden wat onder de dekking valt en 85 procent verlangt helder taalgebruik. Bijna de helft vindt het moeilijk polissen te vergelijken en een kwart vindt het moeilijk om te zien wat wel en niet gedekt wordt.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link