Leger des Heils bereikt daklozen via WhatsApp

Leger des Heils bereikt daklozen via WhatsApp
  • 5 januari 2016
  • Redactie

In Amsterdam is een pilot gestart waarbij hulporganisaties informatie aan daklozen kunnen sturen via sms en WhatsApp. De berichtjes gaan over beschikbare diensten, zoals waar en wanneer daklozen terecht kunnen voor opvang, weersvoorspellingen of om mensen een hart onder de riem te steken.

De dienst, Straat Troubadour geheten, is een initiatief van de Vodafone Foundation in samenwerking met het Leger des Heils en het Straatpastoraat van de Protestantse Diaconie. Laatstgenoemden nemen de inhoudelijke uitvoering voor hun rekening, terwijl Vodafone verantwoordelijk is voor de coördinatie en de techniek om de berichten te verzenden. Professionele hulpverleners van de hulporganisaties zullen de sms'jes en app'jes van de Straat Troubadour schrijven en hebben persoonlijk contact met de deelnemers. Aan de zes maanden durende pilot doen in totaal 30 daklozen mee. Zij kunnen via Straat Troubadour ook zelf contact opnemen, vragen stellen en tips delen.

Communiceren
Bij het slagen van de pilot in Amsterdam zal het project, via het Leger des Heils, ook worden uitgerold in de andere grote steden Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Het uiteindelijke doel is om daklozen in heel Nederland helpen te communiceren met lotgenoten en hulpverlenende organisaties. De Amsterdamse burgemeester verstuurde het eerste appje aan de daklozen: ‘Gelukkig Nieuwjaar! Dit is het 1e bericht van Straat Troubadour. Ik hoop dat de berichten u helpen in het dagelijks leven. Hartelijke groet, Eberhard van der Laan.’

comments powered by Disqus