Leden klantenpanel willen gehoord worden

Leden klantenpanel willen gehoord worden
  • 19 april 2016
  • Redactie

MWM2, een Nederlands bureau voor online onderzoek & datacollectie, hield recent haar jaarlijkse panelledenevaluatie. Nagenoeg 30.000 panelleden namen hieraan deel. ‘Meedenken met de organisatie’ is voor bijna de helft van de ondervraagden de voornaamste reden om panellid te zijn.

De resultaten leren dat een financiële beloning voor de meeste panelleden niet interessant is. Naast mee mogen denken hecht 23 procent waarde aan het gevoel te hebben dat de betreffende organisatie naar ze luistert, terwijl een kwart van de deelnemers het liefst onderwerpen aandraagt waar ze (on)tevreden over zijn. ‘Panelleden worden het liefst gehoord, ook als ze kritisch zijn, dat is hun belangrijkste reden om mee te willen doen.’

Invloed
Een klantenpanel is niet alleen bedoeld als vragen- en klachtenloket. Leden spelen graag een actieve rol in de organisatie. Voor iets meer dan een vijfde van de respondenten is ‘invloed hebben op de organisatie’ een gewichtige reden om mee te doen. Verder zegt driekwart van de ondervraagden zeker lid te willen blijven van het panel. 54 procent van de deelnemers ging de organisatie meer waarderen omdat zij een panel had opgezet.

Gevraagd naar ergernissen bij hun paneldeelname antwoordt veertig procent van de panelleden dat zij hier helemaal geen ergernissen over hebben. 28 procent noemt ‘geen duidelijk beeld van wat er met mijn antwoorden wordt gedaan’ als frustratiepunt, terwijl een vijfde het irritant vindt als een terugkoppeling uitblijft. Twee procent van de ondervraagden noemt zijn ervaring met het panel ‘slecht’.

MWM2 beheert ongeveer 150 klantenpanels voor onder meer NS, Coop, ABN Amro, Liander en De Persgroep. In grootte variëren ze van enkele honderden tot wel 100.000 deelnemers.

comments powered by Disqus