Wollig taalgebruik isoleren

Wollig taalgebruik isoleren
  • 19 juli 2016
  • Redactie

De TaalUnie heeft speciaal voor ambtenaren het boek ‘Hopende u hiermee van dienst te zijn’ uitgebracht. De online uitgave bevat allerlei tips hoe zij begrijpelijk kunnen communiceren naar burgers.

Klankborden, aanvliegen, okselstuk, ketenaanpak, zwaluwstaarten. Met onder meer deze formele, bureaucratische, technische en ouderwetse termen zou je bijna denken dat ambtenaren een eigen taal hebben ontwikkeld. De auteurs van genoemd boek dringen er daarom bij hun doelgroep op aan om helder taalgebruik toe te passen in hun communicatie. ‘Ambtenaren moeten bij het schrijven altijd letten op twee zaken: teksten moeten administratief-juridisch correct zijn én klantvriendelijk.’ Met dit ‘taalgidsje’ wil de Taalunie ambtenaren niet alleen gevoelig maken voor het belang van helder taalgebruik, maar hen eveneens een concreet hulpmiddel aanreiken om dat doel effectief te bereiken. ‘De bewustmaking rond het gebruik van begrijpelijke taal bij de overheid is een blijvend proces.’

Richtlijnen
Eenvoudig taalgebruik hanteren betekent expliciet niet dat er moet worden overgestapt op Jip en Janneketaal, waarschuwt Ted Sanders, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Aan Binnenlands Bestuur laat hij weten bang te zijn voor oversimplificatie van het Jip en Janneke-advies. ‘Men denkt dat teksten die ontaarden in korte zinnen en korte woorden beter overkomen, maar dat is niet zo. Wat wel helpt is het verduidelijken van de samenhang in teksten.’

Enkele belangrijke richtlijnen uit ‘Hopende u hiermee van dienst te zijn’:
- Leef je in de lezer in
- Zet de kern vooraan
- Filter de boodschap totdat het helder is
- Breng orde in het verhaal
- Ga op gelijke voet met de lezer om

'Straal vertrouwen in de lezer uit. Ga er niet zomaar van uit dat de lezer misbruik zal maken van de overheid. Maatregelen en sancties worden bedreigingen als u ze zonder reden op de lezer loslaat,’ aldus de samenstellers van het boek.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link