Consument blijft plakken bij zorgverzekeraar

Consument blijft plakken bij zorgverzekeraar
  • 26 april 2017
  • Redactie

Tevredenheid over geboden service is voor veel consumenten een reden om te blijven plakken bij hun huidige zorgverzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), gepubliceerd in de jaarlijkse Zorgmonitor.

Naast tevredenheid speelt onzekerheid over de gevolgen van een overstap een grote rol. Vooral consumenten die nooit zijn overgestapt en die zich niet hebben georiënteerd, geven aan tevreden te zijn over hun huidige zorgverzekeraar. Aan consumenten die minimaal 10 jaar verzekerd zijn bij dezelfde verzekeraar - de helft van alle verzekerden - is gevraagd wanneer zij een overstap zouden overwegen. Bijna de helft (46%) zegt dit te doen als zij zeker zouden weten dat zij bij de nieuwe zorgverzekeraar dezelfde zorgvergoeding zouden krijgen. 33% van deze groep zegt onder geen enkele omstandigheid een overstap te overwegen.

Betere informatie
Om zorgverzekeringen goed te kunnen vergelijken, willen consumenten betere informatie over de vergoedingen in de aanvullende verzekering (39%), over de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders (26%) en de premie (24%). Informatie die hen daarbij kan helpen, zoals de zorgverzekeringskaart, is bij de meerderheid van de consumenten nog niet bekend. Dit is een hulpmiddel om de verschillende basisverzekeringen gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. De groep consumenten die zegt dit jaar zich te gaan oriënteren is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, van 28% naar 35%.

Andere resultaten zijn:

  • 10% van de respondenten is het afgelopen jaar overgestapt. Dit percentage is al jaren stabiel;
  • 69% is niet overgestapt en heeft zich niet georiënteerd;
  • de premie was de belangrijkste reden om over te stappen en belangrijker bij overstap dan een jaar eerder.
comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link